Länsi-Espoon runkovesijohto

 

Tiedote 19.12.2016: HSY:n uusi runkovesijohto tuo veden Länsi-Espooseen ja Kirkkonummelle

Länsi-Espoon runkovesijohto kattaa 800 mm runkovesijohdon rakentamisen Helsingin vesijohtoverkosta Espoon läntiseen verkostoon. Koko johtolinjan pituus on 14 kilometriä. Runkoyhteyteen sisältyy kolme paineenkorotusasemaa, joista vesi pumpataan Espoon eri painepiireihin.

Uusi runkoyhteys parantaa sekä Espoon että Kirkkonummen vedenlaatua, vedenjakelun toimintavarmuutta ja veden riittävyyttä asukasmäärän kasvaessa.  ​Espoon vedenkäytön kasvu vuoteen 2040 mennessä on noin 40 prosenttia. Johtolinjan valmistumisen jälkeen vettä voidaan johtaa Helsingistä Espooseen kahta toisistaan riippumatonta vesijohtoyhteyttä pitkin. Uusi runkovesijohto mahdollistaa Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen sulkemisen. ​

Jatkossa vettä kahdelta laitokselta

Runkoyhteyden käyttöönoton jälkeen tuotamme vettä koko pääkaupunkiseudulle kahdelta, Pitkäkosken ja Vanhankaupungin, vedenpuhdistuslaitokselta. Molemmat laitokset saavat raakavetensä Päijänteensä ja niiden puhdistusprosessi on yhteneväinen. Korkealaatuinen vesijohtovesi virtaa laajaa vesijohtoverkostoa pitkin pääkaupunkiseudulle.

Lisätietoa vedenpuhdistuksesta
Lisätietoa veden laadusta

Hankkeen eteneminen

Rakentamistoimenpiteet valmistuvat kesällä 2016 ja järjestelmä otetaan käyttöön loppuvuodesta 2016.

Hankkeeseen liittyvät yhteydenotot palautelomakkeen kautta.