Peruskorjaamme viemärituuletusta Eiranrannassa

Eiranrannan asuinkorttelin vieressä on Helenin Munkkisaaren lämpökeskus, jonka savupiipun sisällä johdetaan savukaasujen lisäksi myös Munkkisaari-Mäntymäki -viemäritunnelin poistoilmaa ylös n. 80 metrin korkeuteen. Tämän ns. viemäritunnelin tuuletuksen tarkoituksena on estää hajuhaittojen syntyminen ja hidastaa viemäriverkoston rapautumista.

Viemäritunnelin kostea poistoilma on kuitenkin syövyttänyt piipun sisällä olevia savukaasuputkia ja betonirakenteita. Myös hajuhaittoja aiheuttavia vuotoja ympäristöön on esiintynyt. Näiden syiden vuoksi eriytämme viemärituuletuksen kokonaan Helenin lämpökeskuksen piipusta ja rakennutamme savupiipun kylkeen erilliset putket viemäritunnelin tuuletusta varten.

Rakennusprojektin aikana viemärikaasujen tuuletus on katkaistu. Projekti on kuitenkin suunniteltu siten, että hajuhaitat minimoidaan.

Mitä alueella tehdään?

Projektille on myönnetty rakennuslupa Helsingin kaupungin rakennusvirastolta 2.2.2017. Projekti on hyväksytty HSY:n hallituksessa 21.4.2017.

Miksi rakennusprojekti pitää tehdä?

Viemäritunnelin tuuletuksen tarkoituksena on estää hajuhaittojen syntyminen ja hidastaa viemäriverkoston rapautumista. Viemäritunnelin kostea poistoilma on syövyttänyt piipun sisällä olevia savukaasuputkia ja betonirakenteita. Myös hajuhaittoja aiheuttavia vuotoja ympäristöön on esiintynyt.

Milloin rakennustyö tehdään? Miksi rakennusprojekti tehdään kesällä?

Peruskorjaustyöt pitää tehdä kaukolämmityskauden ulkopuolella, jolloin piippu ei ole käytössä. Siksi rakennustyöt keskittyvät touko-lokakuun väliseen aikaan. Urakoitsija aloittaa työt heti vapun jälkeen 2.5. ja urakka jatkuu lokakuulle saakka. Urakan on oltava valmis viimeistään 30.11.2017. Työmaalla tehdään töitä arkisin klo 7.00–16.00 välisenä aikana.

Kuka toimii urakoitsijana?

Urakoitsijana toimii Skanska Infra Oy. Mahdolliset rakennusaikaiset palautteet voi antaa sähköpostitse palaute(at)hsy.fi

Keitä alueella liikkuu ja onko alueella liikkuminen kielletty?

Työmaa-alue on aidattu. Siellä liikkuminen on kielletty muilta kuin urakoitsijan työntekijöiltä. Heillä on alueelle henkilökohtaiset kulkuluvat, joissa näkyy henkilön ja työnantajan yksilöivä tunniste.

Taustaa Eiranrannan viemärituuletuksesta

Munkkisaaren lämpökeskus ja Munkkisaaren jätevedenpuhdistamo rakennettiin 1960-luvun loppupuolella. Lämpökeskuksen savupiippua käytettiin alun perin paitsi savukaasujen johtamiseen, mutta myös jätevedenpuhdistamon poistoilman johtamiseen. Kun puhdistamo otettiin pois käytöstä 1990-luvun alkupuolella, savupiippuun alettiin johtaa viemäritunnelin poistoilmaa. Savupiippu on ollut tässä käytössä näihin päiviin asti.

Munkkisaaren lämpökeskus on yksi Helen Oy:n lämpökeskuksista, joita tarvitaan, kun lämmön ja lämpimän käyttöveden kulutus on runsasta, eli käytännössä pakkasilla. Lämpökeskus sijaitsee osoitteessa Hylkeenpyytäjäntie 1b.