Hankkeen eteneminen

​HSY:n hallitus hyväksyi 21.8.2015 kokouksessaan vesitornin hankesuunnitelman.

Vesitornin rakennushankeen valmistelu käynnistyi hankesuunnitelman ja investointipäätöksen hyväksymisen jälkeen välittömästi kaavamuutoksen valmisteluun liittyvillä neuvotteluilla. Vantaan kaupunki aloitti kaavamuutoksen valmistelun syksyllä 2015. Vantaan kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 17.10.2016 kokouksessaan.

Kaavoitusprosessin rinnalla käynnistetään vesitornin toteutussuunnitteluvaiheen kilpailutus, jonka jälkeen tehdään suunnittelijan valinta.

Vesitornin ulkoasusta järjestettiin kutsukilpailu. Kilpailuun tuli neljä ehdotusta. Niistä kaksi valittiin jatkosuunnitteluun ja visuaalinen ilme valittiin toukokuussa (lue lisää tiedotteesta).

Hankkeen vaatima rakennuslupahakemuksen valmistelu tehdään syksyllä 2016 ja se jätetään käsittelyyn vuoden 2017 keväällä.

Urakoitsijan valinta käsitellään HSY:n hallituksessa keväällä 2017 ja rakennustyöt voidaan aloittaa syksyllä 2017. Rakennustöiden arvioidaan kestävän yli vuoden ja ne valmistuvat todennäköisesti vuoden 2018 aikana. Rakennustöiden rinnalla toteutetaan erillisenä putkistourakkana hankkeen vaatimat verkoston muutostyöt.

Jos rakennushanke etenee aikataulun mukaisesti, Hiekkaharjun uusi vesitorni voidaan ottaa käyttöön loppuvuodesta 2018.

Hiekkaharjun nykyinen vesitorni voidaan poistaa käytöstä, kun uusi vesitorni on käyttöönottotesteissä ja  -tarkastuksissa hyväksytty.  Vanhan tornin purkaminen on haasteellinen tehtävä ja se käynnistyy vuonna 2019.