Hankkeen eteneminen

​HSY:n hallitus hyväksyi 21.8.2015 kokouksessaan vesitornin hankesuunnitelman.

Vesitornin rakennushankeen valmistelu käynnistyi hankesuunnitelman ja investointipäätöksen hyväksymisen jälkeen välittömästi kaavamuutoksen valmisteluun liittyvillä neuvotteluilla. Vantaan kaupunki aloitti kaavamuutoksen valmistelun syksyllä 2015. Vantaan kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 17.10.2016 kokouksessaan.

Kaavoitusprosessin rinnalla käynnistetään vesitornin toteutussuunnitteluvaiheen kilpailutus, jonka jälkeen tehdään suunnittelijan valinta.

Vesitornin ulkoasusta järjestettiin kutsukilpailu. Kilpailuun tuli neljä ehdotusta. Niistä kaksi valittiin jatkosuunnitteluun ja visuaalinen ilme valittiin toukokuussa (lue lisää tiedotteesta).

Hankkeen vaatima rakennuslupahakemuksen valmistelu tehdään syksyllä 2016 ja se jätetään käsittelyyn vuoden 2017 alussa.

Urakoitsijan valinta käsitellään hankesuunnitelman aikataulun mukaan HSY:n hallituksessa alkuvuodesta 2017 ja rakennustyöt voidaan aloittaa keväällä 2017. Rakennustöiden arvioidaan kestävän noin vuoden ja ne valmistuvat todennäköisesti keväällä 2018. Rakennustöiden rinnalla toteutetaan erillisenä putkistourakkana hankkeen vaatimat verkoston muutostyöt.

Jos rakennushanke etenee aikataulun mukaisesti, Hiekkaharjun uusi vesitorni voidaan ottaa käyttöön kesällä 2018. Hiekkaharjun nykyinen vesitorni voidaan poistaa käytöstä, kun uuden vesitorni on käyttööottotesteissä ja  tarkastuksissa hyväksytty.  

Vanhan tornin purkaminen on haasteellinen tehtävä ja se tapahtuu vuosien 2018 ja 2019 aikana.