Vesi tulee Päijänteestä

​​​Päijännetunneli johtaa raakavettä Päijänteestä, Keski-Suomesta, Helsingin vedenpuhdistuslaitoksille Pitkäkoskelle ja Vanhaankaupunkiin. Se turvaa noin miljoonan asukkaan riittävän ja hyvälaatuisen raakaveden saannin. Tämä maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli kulkee 30–​100 metrin syvyydellä maan pinnasta. Tunnelin pituus on 120 kilometriä.   

Tunneli tuottaa sähköä

Tunneli alkaa Päijänteen eteläpäästä, Asikkalanselältä, missä vedenottokohta on noin 25 metrin syvyydessä. Vesi saadaankin tunneliin viileänä (noin 0,5–11-asteisena) ympäri vuoden. Tunneli päättyy Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsevan Silvolan tekojärven luo, jonka eteläpuolella sijaitsee Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos.

Vapaalla putouksella tunnelin kautta saatava suurin virtaama olisi 10 m3/s, mutta vettä otetaan nykyään keskimäärin 3,1 m3/s. Vesilaitoskäytön lisäksi vettä johdetaan Keravanjokeen ja Tuusulan Rusutjärveen parantamaan niiden vedenlaatua. Tunneliin otetaan noin prosentti Kymijokeen muuten menevästä keskivirtaamasta.

Tunnelin korkeusero Päijänteen ja Silvolan tekoaltaan välillä hyödynnetään tuottamalla virtaavan veden avulla sähköä Kalliomäen vesivoimalassa noin seitsemän miljoonaa kilowattituntia vuosittain.