Kuninkaanlähde

​​​HSY:llä on yksi käytössä oleva pohjavedenottamo, Kuninkaanlähde Tuusulassa. 

Kuninkaanlähteen ottamo sijaitsee Tuusulassa Maantiekylän​ alueella. Kuninkaanlähteen jakelualueeseen kuuluvat pääasiassa Korson, Vallinojan ja Vierumäen kaupunginosat Vantaalla.

Kuninkaanlähteestä pumpataan pohjavettä keskimäärin 2000 m3/vrk. Pohjaveden pH säädetään lipeällä tasoon 8,0. Ennen verkostoon pumppaamista vesi desinfioidaan UV-valolla ja siihen syötetään pieni määrä klooria sen mikrobiologisen laadun säilyttämiseksi hyvänä vesijohtoverkostossa.