Juomaveden laatu

HSY:n vesihuollon käyttölaboratorio seuraa Dämmanin, Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilta lähtevän veden mikrobiologista, fysikaalis-k​emiallista ja aistinvaraista laatua arkipäivisin.

Neljännesvuosittainen vedenlaatutaulukko

Alla olevaa vedenlaatutaulukkoa päivitetään noin neljä kertaa vuodessa.

veden_laatu_taulukko_2_2017_FINAS.jpg Veden laatu 1.1.- 30.9.2017.pdf , taulukko pdf-muodossa, päivitetty 27.10.2017