Juomaveden laatu

HSY:n vesihuollon käyttölaboratorio seuraa Dämmanin, Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilta lähtevän veden mikrobiologista, fysikaalis-k​emiallista ja aistinvaraista laatua arkipäivisin.

Neljännesvuosittainen vedenlaatutaulukko

Alla olevaa vedenlaatutaulukkoa päivitetään noin neljä kertaa vuodessa.

Veden laatu  4_2017.jpg Veden laatu  1.1.-31.12.2017 -taulukko pdf-muodossa, päivitetty 8.1.2018