Juomaveden laatu

HSY:n vesihuollon käyttölaboratorio seuraa Dämmanin, Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilta lähtevän veden mikrobiologista, fysikaalis-k​emiallista ja aistinvaraista laatua arkipäivisin.

Neljännesvuosittainen vedenlaatutaulukko

Alla olevaa vedenlaatutaulukkoa päivitetään noin neljä kertaa vuodessa.

veden_laatu.PNG 

Veden laatu  1.1.-31.3.2018 -taulukko pdf-muodossa, päivitetty 13.4.2018