Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013–​2022

Vesihuollon kehittämissuunnitelma kuvaa vesihuollon suunniteltua laajentumista

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jäsenkunnat laativat ja pitävät ajan tasalla alueensa vesihuollon kehittämissuunnitelmia yhteistyössä alueen kunnallisen vesihuoltolaitoksen HSY:n kanssa. Kehittämissuunnitelmat kuvaavat vesihuollon kehittymistä asemakaavoituksen myötä sekä vesihuollon kehittymistä haja-asutusalueilla. 
 
HSY:n jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat päivitettiin samanaikaisesti vuonna 2013. Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmista laadittiin HSY:n jäsenkuntien laajuinen kooste Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013–2022.  
  
Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013–​2022

Liite 1 Vesihuollon toiminta-alueet

Liite 2 Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelma kartalla

Liite 3 Priorisointikriteerit

Liite 4 Vesihuollon kehittäminen toiminta-alueen ulkopuolella

Liite 5 Asuntotuotantohankkeet

Liite 6 Vesiosuuskuntien kehittämistarpeet

Liite Karttamerkintöjen selitystekstit

Tiivistelmä pääkaupunkiseudun vesihuollon toimintasuunnitelmasta

Vesihuollon toiminta-alue kuvaa aluetta, jolla vesihuoltolaitos tarjoaa nyt tai lähitulevaisuudessa vesihuoltopalvelua 

Vesihuollon toiminta-alue kuvaa aluetta, jolla vesihuoltolaitos on velvollinen tarjoamaan vesihuoltopalveluita ja jonka alueella kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoon. HSY:n lisäksi vesihuoltopalveluita HSY:n jäsenkuntien alueella tarjoaa kuusi vesiosuuskuntaa. Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelman liitteenä on vesihuollon toiminta-aluekartta 2016–2018, jossa on kooste HSY:n jäsenkuntien vesihuollon toiminta-aluekartoista 2016–2018. 

 HSY:n jäsenkuntien alueen vesihuollon toiminta-aluekartta 2016-2018