Usein kysytyt kysymykset puhdistamon käytönaikaisesta toiminnasta

Millainen liikenne laitoksella on sen valmistuttua?

Puhdistamolla työskentelee 30–40 henkilöä, joista monet todennäköisesti kulkevat töihin omalla autolla, koska julkisen liikenteen yhteydet Blominmäkeen ovat huonot. Arkipäivisin normaaliin työaikaan puhdistamolle tulee muutama raskaan liikenteen ajoneuvo. Blominmäen kalliotiloihin puhdistamon yhteyteen tulee myös sakokaivolietteiden vastaanottopiste, jonne saattaa ajoittain tulla muutamia loka-autoja tunnissa. Viemäritunneleihin liittyvä liikenne on erittäin vähäistä ja liittyy vain tunneleiden huoltotöihin.

Miten varmistatte, ettei lähiympäristöön tule hajuhaittoja sitten, kun puhdistamon toiminta alkaa?

Puhdistamon luolastosta kaikki haiseva ilma kootaan ja puhalletaan korkean piipun kautta taivaalle. Hajut laimenevat ilmassa niin, ettei maanpinnalla ole aistittavissa kuin hetkellisesti (alle tunnin kerrallaan) laimeaa hajua. Viikinmäen puhdistamosta saatuja kokemuksia on hyödynnetty Blominmäen suunnittelussa. Tuloviemäritunnelin ilmapoistot keskitetään paikkoihin, joista ei aiheudu haittaa asukkaille. Jos hajuhaitat osoittautuvat arvioitua suuremmiksi, on monia korjaavia toimenpiteitä mahdollista tehdä. 

Kuljetetaanko puhdistamolle vaarallisia aineita kuorma-autolla?

Metanoli (palava neste) ja polttoöljy ovat vaarallisimmat puhdistamolla käytetyt aineet. Ferrosulfaatti ja kalkki eivät ole niin vaarallisia. Muita kemikaaleja tarvitaan pienempiä määriä, mutta nekään eivät ole erityisen vaarallisia.