Rakennusprojektissa tapahtunutta

​​​​​HSY:n hallitus hyväksyi 14.11.2014 Espoon Mikkelän ajotunnelin ja avolouhinnan rakennusurakoitsijaksi Skanska Infra Oy:n.

Kalliota louhitaan yhteensä noin 70 000 kuutiometriä. Avolouhinnat painottuvat HSY:n Mikkelänkallion varikon laajennusosaan. Avolouhinnan eteläreunalta louhittava noin 900 metrin mittainen ajotunneli kaartaa Kehä III:n ali kahtena haarana. Niistä pystytään myöhemmin jatkamaan tehokkaasti varsinaisen luolaston louhintaa Blominmäen kallioon.

Urakan aikataulu

Urakka valmistuu syyskuussa 2015.

Valmistelevat työt 

  • Puiden kaato ja raivaus alkaa vko 49
  • Työmaa-aidan rakentaminen vko 50-51
  • Työmaatukikohdan perustaminen vko 51-01

Työvuorot

  • Avolouhinta- ja ajotunnelin 1-perävaiheessa ma-la klo 6-22
  • Ajotunnelin 2-perävaiheessa keskeytymätön kolmivuorotyö

Turvallisuus

Ympäristölle voi aiheutua haittaa poraustöiden aiheuttamasta melusta. Räjäytykset aiheuttavat tärinää.

Räjäytyksestä syntyvä paineaalto voi aiheuttaa ikkunoiden helisemistä. Paineaaltoja vaimennetaan kumi- ja hirsimatoilla. Räjäytyssavut purkautuvat tunnelista ajotunnelin suuaukolta. Räjäytyksiä ennen soitetaan äänimerkki. Kiinteistökatselmukset ja tärinäherkkien laitteiden vaimennuksen hoitaa Kalliotekniikka Oy. Ennen louhintojen alkua jaetaan tiedote louhintojen vaikutusalueella oleville lähikiinteistöille.

Liikenne

Avolouhintavaiheessa räjäytyksiä ennen suljetaan liikenne Mikkelänkallion ja Kulkurinmäen tiellä. Myös urakan alkuvaiheessa saatetaan joutua käyttämään Mikkelänkallion tietä kuorma-autojen odotusalueena. Työmaasta ja työmaaliikenteestä varoitetaan liikennemerkein. Työmaaliikenne on lähinnä kuorma-autoliikennettä. Teiden puhdistus hoidetaan tarvittaessa.

Työmaalta kuljetetaan louhetta maksimissaan noin 20 kuormaa tunnissa ruuhka-aikoja välttäen. Päivän mittaan ajetaan yhteensä noin 50 louhekuormaa ja maksimissaan noin 100 kuormaa. Työmaan aiheuttama muu liikenne on hyvin vähäistä.​