Näin Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee

Luolastolouhintoja valmisteleva Mikkelän ajotunnelin louhinta käynnistyi joulukuussa 2014 ja valmistui syyskuussa 2015.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolaston ja maanpäällisten tilojen louhintatyöt käynnistyivät syyskuussa 2015 ja urakka päättyi alkuvuodesta 2018.

Puhdistamon louhintojen jälkeinen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2018.

Viemäritunnelit Mikkelän ja Länsiväylän välillä louhitaan pääosin puhdistamon louhintojen jälkeen. Finnoossa osia viemäritunneleista louhitaan Länsimetron urakoiden yhteydessä jo vuosina 2015–2017.

Puhdistamon koekäyttö ja jäteveden puhdistusprosessin ja lietteen käsittelyprosessin ylösajot vievät noin vuoden. Tavoitteena on, että jätevedenpuhdistus ja lietteen käsittely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen vuoden 2022 aikana.

Kuulumisia Blominmäen työmaalta

YIT:n kuukausitiedote 28.8.2019

Syksyn lähestyessä koko massiivisen jätevedenpuhdistamon rakennushankkeen rakennusteknisistä töistä valmiina on jo yli 40 prosenttia kokonaisvalmiusasteen ollessa noin 25 prosenttia. Kesän aikana betonia on valettu keskimäärin huikeat 4 400 kuutiota kuukaudessa, vilkkaimmillaan betonia pumpataan kahdeksalla pumpulla samana päivänä. Yhteensä työmaalla on valettu jo noin 49 000 kuutiota betonia, mikä on yli 62 prosenttia työmaalla valettavan betonin kokonaismäärästä. Prosessi-, koneisto- ja SIA-töiden valmiusasteet ovat kuuden, LVISPR-töiden seitsemän prosentin luokkaa. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä keskimäärin 50 toimihenkilöä ja 280 työntekijää. 

Jätevedenpuhdistamon maanpäällisten rakennusten työt etenevät muun muassa elementtiasennuksin. Autohallin maanvarainen laatta on kokonaan valettu, seuraavaksi asennetaan väliseiniä sekä nosto-ovia. Hallintorakennuksessa tehdään tällä hetkellä vesikattotöitä ja viimeisiä pintalattioita, seuraavaksi valmistaudutaan ikkuna-asennuksiin. Biokaasu- ja lietteenkäsittelyrakennuksessa asennetaan elementtejä ja tehdään paikallavalutöitä. Lietteen ilmastusrakennuksen profiilipeltikatto ja julkisivut on asennettu, seuraavaksi aloitetaan vesikattotyöt. Yhteensä maanpäällisiin rakennuksiin on asennettu jo noin 1200 elementtiä, mikä on noin 60 prosenttia kokonaiselementtimäärästä. 

Betonirakenteiden muotti-, raudoitus- ja valutöitä tehdään edelleen päivittäin ympäri luolastoa. Yksi viime päivien suurimmista valuista oli lietteentiivistyksen holvi, johon valettiin noin 150 kuutiota betonia. Elementtiasennukset etenevät myös luolastossa, esimerkiksi N-halliin asennetaan tällä hetkellä suutinpohjaelementtejä. Mädättämöiden työt jatkuvat maan päällä, sillä neljä suurta mädättämöä ovat nyt maanalaisilta osiltaan valmiit. Yhteen mädättämöön valettiin noin 880 kuutiota betonia, valmis säiliö on halkaisijaltaan noin 18 metriä ja korkeudeltaan 31 metriä. 

Tulopumppaamo, johon laitokseen tuleva jätevesi ensin johdetaan, on rakennusteknisten töiden osalta lähes valmis. Tällä hetkellä tulopumppaamossa asennetaan prosessiputkia sekä nostinkiskoja. Lisäksi työmaaalueella tehdään muun muassa maanrakennus- ja päällystystöitä, esimerkiksi työmaan ajotunnelit on asfaltoitu tulevan confalt-pinnan pohjaksi ja pääajotunnelin suuaukon betonilaattaan asennetaan lämmitysputkistoa liukkaudentorjuntaa varten. 

Myös dronekopterin on nähty viime aikoina lentävän työmaan yllä, sillä hienon ilmasta käsin kuvatun kuva- ja videomateriaalin lisäksi dronea hyödynnetään Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisessa myös maanpinnan korkojen tutkimiseen ja vertailuun. Dronella on kuvattu työmaan maanpäälliset osiot ylhäältä päin, ja kuvaus mahdollistaa myös nykyisten maanpinnan korkojen mittauksen ja merkitsemisen kuvaan. Luotua kuvaa voidaan verrata lopulliseen aluesuunnitelmaan, johon valmiin alueen lopulliset korot on merkitty.

Katso Blominmäen 3D-animaatio

tuotettu vuonna 2016 (puhdistamon valmistumisajankohta siirtynyt sen jälkeen)

 

 

Puhdistamon rakenne. Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.