Näin Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee

Luolastolouhintoja valmisteleva Mikkelän ajotunnelin louhinta käynnistyi joulukuussa 2014 ja valmistui syyskuussa 2015.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolaston ja maanpäällisten tilojen louhintatyöt käynnistyivät syyskuussa 2015 ja urakka päättyi helmikuussa 2018.

Puhdistamon louhintojen jälkeinen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2018.

Viemäritunnelit Mikkelän ja meren rannan välillä louhitaan pääosin puhdistamon louhintojen jälkeen. Mikkelässä ja Finnoossa on osia viemäritunneleista louhittu jo aiempien urakoiden yhteydessä vuosina 2015–2017.

Puhdistamon koekäyttö ja jäteveden puhdistusprosessin ja lietteen käsittelyprosessin ylösajot vievät noin vuoden. Tavoitteena on, että jätevedenpuhdistus ja lietteen käsittely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen vuoden 2022 aikana.

Kuulumisia Blominmäen työmaalta

YIT:n kuukausitiedote 1.11.2019

Marraskuun alkaessa Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennushankkeen rakennusteknisistä töistä on valmiina jo yli 47 prosenttia kokonaisvalmiusasteen ollessa noin 33 prosenttia. Yhteensä työmaalla on valettu jo noin 58 600 kuutiota betonia, mikä on yli 75 prosenttia työmaalla valettavan betonin kokonaismäärästä. Prosessi- ja koneistotöiden valmiusasteet ovat noin 15 prosenttia, SIA -töiden noin seitsemän prosenttia ja LVISPR-töiden noin kahdeksan prosenttia. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä keskimäärin 60 toimihenkilöä ja 340 työntekijää.

Jätevedenpuhdistamon maanpäällisistä rakennuksista kolmen ulkovaippa on saatu tulevan talven säiltä suojaavaksi. Autohallin väliseinien ja nosto-ovien asennus on valmistumassa.  Hallintorakennuksen ikkunoista lähes puolet on lasitettu, väliseinistä on yli 80 prosenttia muurattu ja sisätilojen lämmitystä valmistellaan. Biokaasu- ja lietteenkäsittelyrakennuksen elementeistä 75 prosenttia on asennettu ja vesikattotyöt alkavat lähiaikoina. Lietteen ilmastusrakennuksen räystäs- ja vesikattotyöt on aloitettu. Hallintorakennus ja autohalli ovat valmiudessa taloteknisten LVIS-asennusten aloittamiselle. 

Merkittävä määrä luolastossa tehtävistä rakennustöistä liittyy edelleen betonirakenteisiin, kun muotti-, raudoitus- ja valutöitä tehdään päivittäin. Loppuvuoden aikana valmistuu useita osakohteiden runkoja. Prosessiputkien, yhteiskannakepalkkien ja nostinkiskojen asennukset jatkuvat edelleen. Alumiinikaideasennukset alkavat lähiviikkoina. Lisäksi työmaalla tehdään laajasti muun muassa maanrakennustöitä. Myös työmaan turvallisuuden ja toimivan logistiikan eteen tehdään töitä päivittäin. 

Are Oy:n tekniikka-projektinjohtourakkaan kuuluu muun muassa noin 12 000 metriä haponkestävästä teräksestä valmistettua ilmanvaihtokanavaa. Suuren määrän vuoksi kanavatuotanto on päätetty toteuttaa työmaalla. Valmistusprosessin tapahtuessa työmaalla voidaan vähentää työmaaliikennettä sekä kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Työmaalla valmistettaessa kanavat voidaan lisäksi valmistaa suoraan määrämittaan ja valmistus aikatauluttaa aina työmaan tarpeeseen sopivaksi. 

Vaikka suuri osa rakentamisesta tapahtuu työmaalla säältä suojassa maan alla, on talven tuloon alettu jo varautumaan. Suunnittelun lisäksi konkreettisia toimenpiteitä on tehty muun muassa valaistuksen ja liukkaudentorjunnan osalta.

Katso Blominmäen 3D-animaatio

tuotettu vuonna 2016 (puhdistamon valmistumisajankohta siirtynyt sen jälkeen)

 

 

Puhdistamon rakenne. Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.