Näin Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus valitsi 12. kesäkuuta 2015 Blominmäen jätevedenpuhdistamon kalliotilojen louhinnan urakoitsijaksi Lemminkäinen Infra Oy:n. ​Blominmäen jätevedenpuhdistamon maanalaisen luolaston louhinta käynnistyi maanrakennustöillä 16. syyskuuta 2015.​ Kalliota louhitaan urakassa kaikkiaan noin 910 000 kuutiometriä vuoden 2017 loppuun mennessä kolmen tunnelin kautta. 

 

Blominmäen louhintojen etenemiskartta

Tutustu Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhintojen etenemiskarttaan alle olevassa kartassa. Vaaleamman vihreällä näkyvällä osuudella louhintaa ei ole vielä aloitettu. Tummanvihreällä näkyvällä osuudella louhinta on aloitettu. Violetilla alueella louhintatyöt ovat parhaillaan käynnissä. Vaaleansinisellä alueella louhinta on saatu valmiiksi.

Katso Blominmäen 3D-animaatio

Tietoa jätevedenpuhdistamon louhimis- ja lujitustöistä

Lemminkäinen aloitti tunnelilouhinnan marraskuussa 2015. Louhinta- ja lujitustyöt jatkuivat tammikuulle 2018. Mikkelänkalliosssa tunnelilouhinta alkoi viikolla 39.

Louhintatyön työskentelyajat avo-osuudella ovat:

  • avolouhinta arkisin klo 7–18
  • kivenmurskaus  arkisin klo 8–18
  • poraus, pontitus, lastaus ja kivenajo arkisin klo 7–18 ja (klo 18–22 alle 55dB)

Työskentelyajat tunnelissa ovat:

  • räjäytykset arkisin klo 7–22 ja arkilauantaisin klo 9–18
  • louheenajo ma–pe ja tarvittaessa viikonloppuisin.

Lemminkäinen noudattaa työmaillaan turvallisuusmääräyksiä ja viranomaisohjeita. Urakoitsija pahoittelee rakennustyöstä aiheutuvaa häiriötä asukkaille, mutta pyrkii tekemään kaikkensa, jotta häiriö olisi mahdollisimman vähäinen ja lyhytaikainen.

Kalliota louhitaan urakassa kaikkiaan noin 910 000 kuutiometriä vuoden 2017 loppuun mennessä kolmen tunnelin kautta.  Louhe kuljetetaan ja käsitellään HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa ja lentokentän eteläpuolella, kehä III:n tuntumassa olevilla murskaamoilla. Murskauslouheelle on tällä hetkellä vain vähäisiä suoria sijoituskohteita, mutta kiviainesta tarvitaan jatkuvasti pääkaupunkiseudun rakentamisessa.

Räjäytystöiden valvonta

Ennen räjäytystöitä ja niiden päätyttyä tekee Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy lähialueen kiinteistöjen rakennekatselmukset ja herkkien laitteiden tärinäeristykset. Lisäksi koko räjäytystyön ajan tehdään lähimmissä rakennuksissa louhintatärinän tarkkailumittauksia jatkuvatoimisilla tärinämittareilla. Sallitut tärinärajat perustuvat työministeriön laatimiin räjäytysalan normeihin ja ovat ulkopuolisen asiantuntijan määrittelemiä. Louhinnan kulkua ja kerralla räjäytettävien panosten suuruutta säädellään saatujen mittaustulosten perusteella siten, että vaurioita ei pääse syntymään.

Tunnelilouheen murskaus

Blominmäen kenttäalueella murskataan tunnelilouhetta arkipäivisin 20.11.2017- 31.1.2018 välisenä aikana. Murskaamista tehdään enintään 21 päivän ajan. Murskaimen ympärille on rakennettu meluvallit. Kaikki murskattava louhe käytetään Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen.

Murskausalueen työskentelyajat ovat:

  • murskaaminen arkisin klo 7-20
  • kivenrikotus arkisin klo 7-18
  • kivenajo murskausalueella arkisin klo 7-22

Ota yhteyttä

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Lemminkäisen yhteyshenkilöön, projekti-insinööri Jarkko Meriläiseen (GSM 0400 753 317), jarkko.merilainen(at)lemminkainen.com.

 

Puhdistamon rakenne. Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.