Viemäritunneleiden louhinnat

Viemäritunneleita louhitaan vuodesta 2018 alkaen kolmessa erillisessä urakkakokonaisuudessa: Mikkelä II, Malminmäki ja Eestinkallio. Urakkasopimusten mukainen valmistumisaika on maaliskuu 2021. Finnoo II-urakka käynnistyy tammikuussa 2019. 


Katso kartta pdf:nä (15Mt)

Blominmäen louhintojen etenemiskartta

Tutustu Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhintojen etenemiskarttaan alle olevassa kartassa. Vaaleamman vihreällä näkyvällä osuudella louhintaa ei ole vielä aloitettu. Tummanvihreällä näkyvällä osuudella louhinta on aloitettu. Violetilla alueella louhintatyöt ovat parhaillaan käynnissä. Vaaleansinisellä alueella louhinta on saatu valmiiksi.

Etenemiskarttaan voi tutustua myös HSY:n karttapalvelussa »


Tarkemmat suunnitelmakartat

Suunnitelmakartoista voit katsoa tarkemmin, miten tulevat viemäritunneli sijoittuvat kiinteistöösi nähden. Kartoissa on esitetty mm. 10 metrin suojavyöhyke ja 150 metrin katselmusalue. Karttojen tarkkuus on 2:2200.

883-B17-FinnooII
883-B16-FinnooII
883-B15-FinnooI-FinnooII
883-B14-Friisilä
883-B13-FinnooII-FinnooI
883-B12-Eestinkallio-Finnoo II
883-B11-Eestinkallio
883-B10-Eestinkallio
883-B9-Malminmäki-Eestinkallio
883-B8-Malminmäki
883-B7-Malminmäki
883-B6-Malminmäki
883-B5-Söderskog
883-B4-Malminmäki
883-B3-Mikkelä-Malminmäki
883-B2-Mikkelä II
883-B1-Mikkelä I

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin viemäritunneleiden louhinnasta ​»

Mikkelä II, Eestinkallio ja Malminmäki -urakoiden louhinnat

Jätevedenpuhdistamon tulo- ja purkutunneleiden maanrakennus- ja louhintatöiden kolmen urakan pääurakoitsijana toimii Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Urakat ovat Mikkelä ll, Eestinkallio ja Malminmäki.

Tulo- ja purkutunnelit kulkevat Mikkelästä Suomenojalle. Tunneleiden kokonaisurakka-aika on 2/2018- 3/2021. Tunnelit ovat noin 4,5 metriä leveitä ja 5,5 metriä korkeita. Molempien tunneleiden pituus on noin 7 kilometriä. Tunnelilouhinnat etenevät noin 100 metriä kuukaudessa eli tulo- ja purkutunnelia yhteensä noin 10 metriä päivässä .

Mikkelässä tunneleita on louhittu jo jätevedenpuhdistamon louhintavaiheen yhteydessä, joten työt päästään aloittamaan suoraan tunnelilouhinnalla viikolla 12/2018. Eestinkalliossa sekä Malminmäessä rakennetaan ja louhitaan myös tunneleiden huoltoyhteydet, jotka toimivat louhintavaiheessa ajotunneleina. Näissä kohteissa työt alkavat maanrakennustöillä sekä avolouhinnalla, joiden aloitus tavoitteen mukaan on viikolla 14/2018. Maanpäällisten työvaiheiden jälkeen alkavat tunnelilouhinnat.

Työajat

Maanpäälliset työt:

 • arkisin 7-18
 • tarvittaessa arkisin 18-21 (klo 18 jälkeen alle 35dB) ja arkilauantaisin 9-18 (alle 35dB)

Maanalaiset työt:

 • arkisin 7-18, tarvittaessa myös klo 18-22 (klo 18 jälkeen alle 40dB)
 • viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-22 (alle 35dB)
 • tarvittaessa arkisin 22-7 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 22-9 (alle 30dB)

Tunnelin räjäytystyöt:

 • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-22
 • arkilauantaisin klo 9-18

Louheen maanalainen lastaus ja kuljetus tunnelista:

 • arkisin 7-22, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-22
 • tarvittaessa arkisin maanantaista perjantaihin klo 22-7 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 22-9

Tarkentava dB-taso tarkoittaa asuinrakennuksen sisätilojen melutasoa, joka mitataan tarvittaessa.

Ennen räjäytystöiden aloittamista sekä niiden päätyttyä Finnrock Oy tekee lähialueen kiinteistöille rakennuskatselmuksen ja tärinäherkkien laitteiden vaimennukset. Kiinteistöihin, joita asia koskee, tullaan ottamaan asiasta erikseen yhteyttä. Koko räjäytystyön ajan Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy tekee lähimmissä kiinteistöissä louhintatärinän tarkkailumittauksia jatkuvatoimisilla tärinämittareilla. Sallitut tärinärajat perustuvat räjäytys- ja louhinta-alan säädöksiin, jotka on laatinut työministeriö.

Louhinnan kulkua sekä räjäytyksien mahdollisia muutoksia tehdään saatujen mittaustulosten perusteella siten, että vaurioita ei pääse syntymään. Kaikki louhintatyöt tehdään noudattaen turvallisuusmääräyksiä ja viranomaisohjeita.

Pääurakoitsijan yhteystiedot asukkaille tarvittaessa:

 • työpäällikkö Mikko Piirainen, 044 551 55 31
 • vastaava mestari Juha Selin, 040 570 86 24
 • louhintamestari Tapio Nummela, 040 066 21 01

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(a)kalliorakennus.com

Tekstiviesti räjäytyksistä

Jos haluat saada tekstiviestin noin puoli tuntia ennen tulevaa räjäytystä, ilmoita puhelinnumerosi Joel Makkoselle: joel.makkonen(a)kalliorakennus.com .

Finnoo II -urakan louhinnat

Jätevedenpuhdistamon tulo- ja purkutunneleiden maanrakennus- ja louhintatöiden Finnoon osuuden pääurakoitsija on SRV Infra Oy:n ja Pohjolan Kalliotyö Oy:n työyhteenliittymä TYL FMS

Finnoon urakan osuus kokonaisuudesta on 3,7 kilometriä. Tunnelit rakennetaan syvälle kallion sisään ja ovat tyypillisesti noin 4,5 metriä leveitä ja 5,5 metriä korkeita. Uusi purkutunneli liitetään nykyiseen Suomenojan puhdistamon meripurkutunneliin, joka johtaa vedet 7,5 kilometrin päähän Gåsgrundin eteläpuolelle 15 metrin syvyyteen avomeren reunalle. Urakka sisältää kalliotilojen louhinta- ja lujitustöiden lisäksi huomattavan määrän rakennusteknisiä töitä Suomenojan nykyisellä puhdistamoalueella. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana myöhemmin samoissa tiloissa toteutettavissa tilojen varusteluiden sivu-urakoissa.  

Finnoo II urakan työt ajoittuvat välille 2/2018- 6/2021. Louhinnat etenevät useissa tunneliperissä muutaman metrin joka räjäytyskerralla. Louhinnalle on paljon rajoitteita ja perät etenevät eri tahdissa. Pääosa louhinnoista on tehty kesään 2020 mennessä.

Työajat

Maanpäälliset melua aiheuttavat työt:
 • arkisin 7- 18, tarvittaessa myös 18- 21 (klo 18 jälkeen alle 35dB)
 • arkilauantaisin  9-18 (alle 35dB)
Maanalaiset melua aiheuttavat työt:
 • arkisin 7- 18, tarvittaessa myös klo 18- 22 (klo 18 jälkeen alle 40dB)
 • viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9- 22 (alle 35dB)
 • tarvittaessa arkisin 22- 7 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 22- 9 (alle 30dB)
Tunnelin räjäytystyöt:
 • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7- 22
 • arkilauantaisin klo 9- 18
Louheen maanalainen lastaus ja kuljetus tunnelista:
 • arkisin 7- 22, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9- 22
 • tarvittaessa arkisin maanantaista perjantaihin klo 22- 7 
 • tarvittaessa viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 22- 9
Tarkentava dB-taso tarkoittaa asuinrakennuksen sisätilojen melutasoa, joka mitataan tarvittaessa. 

Ennen räjäytystöiden aloittamista ja niiden päätyttyä Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy tekee kiinteistöille, jotka sijaitsevat louhintojen aiheuttaman tärinän mahdollisella vaikutusalueella, rakennuskatselmuksen ja tärinäherkkien laitteiden vaimennukset. Kiinteistöt katselmoidaan ennen kuin louhinta on edennyt lähemmäksi kuin 150 metrin päähän kiinteistöstä. Kiinteistöihin, joita asia koskee, tullaan ottamaan erikseen yhteyttä. Koko räjäytystyön ajan Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy tekee lähimmissä kiinteistöissä louhintatärinän tarkkailumittauksia jatkuvatoimisilla tärinämittareilla. 

Sallitut tärinärajat perustuvat räjäytys- ja louhinta- alan säädöksiin, jotka on laatinut työministeriö. Louhinnan kulkua ja räjäytyksien mahdollisia muutoksia tehdään saatujen mittaustulosten perusteella siten, että vaurioita ei pääse syntymään. Kaikki louhintatyöt tehdään noudattaen turvallisuusmääräyksiä ja viranomaisohjeita. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä. 

Pääurakoitsijan yhteystiedot asukkaille: TYL FMS, puh. 040 631 8700, finnoo2(a)srv.fi
 

Tekstiviesti räjäytyksistä

Tulemme ilmoittamaan myös tekstiviestillä ennen jokaista räjäytystä. Jos haluat saada tekstiviestin räjäytyksistä, ilmoita puhelinnumerosi osoitteeseen: finnoo2(a)srv.fi.