Helsingin seudun ilmastopalkinnot

Etsimme ehdokkaita vuoden 2019 ilmastopalkintojen saajiksi. Ehdotuksia otetaan vastaan 14.12.2018 saakka. 

HSY jakaa joka toinen vuosi HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinnon ja HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinnon. Jakamalla ilmastopalkinnot HSY haluaa palkita Helsingin seudun toimijoita, jotka ovat aktiivisesti, innovatiivisesti ja yhteistyössä vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä seudulla tai kannustaneet muita siihen. Palkinnon taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen strategia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Palkinnot jaettiin edellisen kerran 9.2.2017 Helsingin seudun ilmastoseminaarissa.

HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinto

Vuonna 2019 HEI-ilmastopalkinnon voittaja valitaan Helsingin seudulla Ekokompassia käyttävistä yrityksistä, yleisötapahtumista, virastoista tai muista yhteisöistä. HEI-ilmastopalkinnon voi voittaa organisaatio, joka on aktiivisesti, innovatiivisesti ja yhteistyössä vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä tai kannustanut muita siihen, sekä on ollut omalla toimialallaan edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuuteen, vihreään energiaan tai liikkumiseen sekä logistiikkaan liittyvillä keinoilla.

 • Palkinnon voi saada Ekokompassia käyttävä yritys, yleisötapahtuma virasto tai muu yhteisö, joka toimii Helsingin seudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen).
 • Toimijat voivat itse ehdottaa itseään palkinnon saajaksi.
 • Jakoperusteet ovat:
  • valinnassa kiinnitetään huomiota toimiin, joilla hiilijalanjälkeä voidaan pienentää, joilla on yhteiskunnallista vaikutusta ja jotka ovat esimerkillisiä ja edelläkäyviä
  • hakija on aktiivisesti ja innovatiivisesti vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä seudulla tai kannustanut muita siihen
  • lisäksi hakija on rakentanut uutta yhteistyötä tai toiminut aloitteellisena verkostoissaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
 • Kilpailuaika on 14.12.2018 saakka.
 • Voittaja saa Pasi Kärkkäisen suunnitteleman taidekäsityön, kunniakirjan sekä oikeuden käyttää Helsingin seudun HEI-ilmastopalkinto -logoa viestinnässään.
 • Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Irina Niinivaara, puh. 050 3618 448 irina.niinivaara(at)hsy.fi
 • ILMOITTAUDU tästä >>


HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinto (alle 18-vuotiaille)

Vuonna 2019 HEIJ-ilmastojunioripalkinnon voi voittaa peruskoulu tai koulussa toimiva oppilasryhmä, joka on aktiivisesti, innovatiivisesti ja yhteistyössä vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä tai kannustanut muita siihen. Lisäksi saajan valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota kekseliäisyyteen, edistyksellisyyteen, omaperäisyyteen ja tietoisuuden herättämiseen.

 • Palkinnon voi saada HSY:n kummikouluohjelmassa mukana oleva tai aiemmin mukana ollut peruskoulu tai koulussa toimiva oppilasryhmä Helsingin seudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen sekä Kirkkonummi).
 • Koulut voivat ehdottaa itseään palkinnon saajaksi.
 • Jakoperusteet ovat: 
  • valinnassa kiinnitetään huomiota toimiin, joilla hiilijalanjälkeä voidaan pienentää sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen
  • saajan valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota kekseliäisyyteen, edistyksellisyyteen, omaperäisyyteen ja tietoisuuden herättämiseen
  • lisäksi hakija on rakentanut uutta yhteistyötä tai toiminut aloitteellisena verkostoissaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
 • Kilpailuaika on 14.12.2018 saakka.
 • Voittajakoulu saa Marinella Ruususen ja Marjukka Savolaisen Plant It -teoksen, kunniakirjan sekä oikeuden käyttää Helsingin seudun HEIJ-ilmastojuniori -logoa viestinnässään. Lisäksi voittaja saa 1 000 euroa.
 • Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Päivi Vaisto, puh. 040 7055 863, paivi.vaisto(at)hsy.fi  ​
 • ILMOITTAUDU tästä >>