Helsingin seudun ilmastopalkinto

​​​​​​​​​​​​​​HSY jakaa joka toinen vuosi HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinnon ja HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinnon. Jakamalla ilmastopalkinnot HSY haluaa palkita Helsingin seudun toimijoita, jotka ovat aktiivisesti ja innovatiivisesti vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä seudulla tai kannustaneet muita siihen. Palkinnon taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen strategia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Palkinnon saajat on julkistettu Helsingin seudun ilmastoseminaarissa ​9.2.2017. Onnittelut voittajille!


HEI – Helsingi​​n seudun ilmastopalkinto 2017

HSY myönsi HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinnon 2017 vantaalaiselle H&A Siivouspalvelulle pitkäjänteisestä ympäristötyöstä. HSY:n palkintoraati totesi siivousalan hyvin kilpailluksi alaksi ja yritys on osannut hienosti nostaa ympäristönäkökohdat kilpailuvaltikseen. Raati näkee H&A Siivouspalvelun oman alansa edelläkävijänä.

Palkittu yritys on onnistunut pienentämään logistiikasta aiheutuvia ilmastopäästöjä. Reittisuunnittelun kulmakiviä ovat pyöräily, kävely ja julkiset kulkuneuvot. Työntekijän asiakaskohteet valitaan siten, että kulkeminen taittuu näillä mahdollisimman helposti. Samalla on saatu säästöä matkakuluihin. Lisäksi sporttipassikampanja palkitsee ahkerimmat arkiliikkujat.

H&A Siivouspalvelut on kutistanut kemikaaleista syntyvää ympäristökuormitusta. Suuri osa puhdistusaineista on ympäristömerkittyjä ja kemikaalien käyttöä suitsivat annostusjärjestelmät sekä uudet laitteet ja siivousmenetelmät. Henkilöstön ympäristökoulutus on keskeisessä roolissa yrityksen toiminnassa. H&A Siivouspalvelulla on ollut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä käytössään vuodesta 2012 asti.

Vuonna 2017 HEI-ilmastopalkinnon voittaja valittiin Helsingin seudulla Ekokompassia käyttävistä yrityksistä, yleisötapahtumista tai virastoista. HEI-ilmastopalkinnon voi voittaa organisaatio, joka on aktiivisesti ja innovatiivisesti vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä tai kannustanut muita siihen, sekä on ollut omalla toimialallaan edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä,  esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuuteen, vihreään energiaan tai liikkumiseen sekä logistiikkaan liittyvillä keinoilla.

Tietoja palkinnosta:
• Jokainen Ekokompassia​ käyttävä organisaatio voi ehdottaa omaa  organisaatiotaan palkinnon saajaksi.
• Palkinnon voi saada yhteisö, yritys tai yksityinen henkilö, joka toimii Helsingin seudulla (Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Sipoossa, Tuusulassa, Vantaalla tai Vihdissä).
• Kilpailuaika oli 15.11-15.12.2016.
• Voittaja saa Pasi Kärkkäisen suunnitteleman taidekäsityön, kunniakirjan sekä oikeuden käyttää Helsingin seudun HEI-ilmastopalkinto -logoa viestinnässään.
• Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Irina Niinivaara, puh.050 3618 448 irina.niinivaara(at)hsy.fi​

 

HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinto 2017

Alle 18-vuotiaille suunnatun HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori 2017 -palkinnon voitti Maatullin ala-aste, joka on ollut HSY:n kummikoulutoiminnassa mukana kahtena vuonna. Se on toiminut ympäristöasioiden edelläkävijänä jo 
pitkään ja arjen käytännöt ovat hioutuneet vuosien myötä entistä ekologisemmiksi. Voittajan valinnassa HSY:n palkintoraati kiinnitti erityistä huomiota kekseliäisyyteen, omaperäisyyteen ja tietoisuuden herättämiseen. Voittajakoulu on hyödyntänyt hienosti sosiaalista mediaa ympäristöviestinnässään. Koululla on aktiivista ja monipuolista ympäristötoimintaa, johon oppilaita sitoutetaan eri teemojen kautta.

Koululla toimii oppilaiden ympäristöraati, joka jakaa ympäristötietoutta oppilailta oppilaille hauskoilla ja innostavilla tavoilla. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi lajittelupeli, QR-koodisuunnistus ruokateemasta ja YouTube-video ekologisesta joulusta. Ympäristöviestinnässään koulu myös hyödyntää blogia ja Instagramia. Oppilaat ovat toteuttaneet energiasäästöviikon ja osallistuneet aktiivisesti kansainväliseen ympäristöprojektiin. HSY:n palkintoraati kiinnitti huomiota myös opettajien aktiiviseen rooliin, mikä tukee oppilaiden ympäristökasvatusta merkittävästi.

HSY myönsi vantaalaiselle Leppäkorven koululle kunniamaininnan laaja-alaisesta ympäristötyöstä. Myös Leppäkorven koulussa toimii oppilaista muodostuva, aktiivinen ympäristöryhmä Yrrä. Se on kekseliäästi haastanut oppilaita viettämään muun muassa ruudutonta viikkoa, jolloin vapaa-ajalla ei ole käytetty esimerkiksi kännyköitä tai pelikoneita. He ovat järjestäneet mielenosoituksen päästöttömien koulumatkojen puolesta ja kannustaneet koululaisia kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyöräillen. Raati totesi myös, että osallistuminen Vantaan kaupungin sähkönsäästöhankkeeseen ja pihan kehittäminen vuorovaikutteisesti kertovat yhteisöllisyydestä ja oppilaiden omaehtoisen toiminnan aktivoimisesta. Moni Leppäkorven koulussa käytössä oleva idea olisi hyödynnettävissä sellaisenaan myös muissa kouluissa.

Vuonna 2017 HEIJ- Ilmastojunioripalkinnon pystyi voittamaan HSY:n kummikoulutoiminnassa ollut tai parhaillaan mukana oleva koulu, joka on aktiivisesti ja innovatiivisesti vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä tai kannustanut muita siihen. Lisäksi saajan valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota
kekseliäisyyteen, edistyksellisyyteen, omaperäisyyteen ja tietoisuuden herättämiseen.

 
Tietoja palkinnosta:​
• Jokainen HSY:n kummikouluohjelmassa mukana oleva tai aiemmin mukana ollut koulu voi ehdottaa omaa kouluaan palkinnon saajaksi.
• Palkinnon voi saada alle 18-vuotias yksityinen henkilö tai ryhmä, joka toimii tai asuu Helsingin seudulla (Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Sipoossa, Tuusulassa, Vantaalla tai Vihdissä).
• Kilpailuaika oli 15.11-15.12.2016.
• Voittajakoulu saa Marinella Ruususen ja Marjukka Savolaisen Plant It -teoksen, kunniakirjan sekä oikeuden käyttää Helsingin seudun HEIJ-ilmastojuniori -logoa viestinnässään. Lisäksi voittaja saa 1000 euroa.
• Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Päivi Vaisto, puh. 040 7055 863, paivi.vaisto(at)hsy.fi ​
​​