Työpaikat ja työssäkäynti

​Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue on laajentunut vuosikymmenien aikana jatkuvasti. Työpaikkojen sijoittuminen ja sukkulointi (pendelöinti) ovat vahvasti seudullisia ilmiöitä, joiden kuvaamiseen tarvitaan kuntarajat ylittäviä aineistoja.

Työpaikkoja ja työssäkäyntiä koskevia seudullisia aineistojamme ja tietotuotteitamme ovat: