Seveso-vyöhykkeet

​​​​Aineisto sisältää mahdollisen suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvien laitosten alueet sekä niiden etäisyysvyöhykkeet pääkaupunkiseudulla (määritetty direktiivin 96/82/EY pohjalta). Kohteet ja vyöhykkeet ovat omia tasojansa. Tietokantojen ominaisuustietoihin on kirjattu perustietojen lisäksi myös mm. kiinteistötunnus sekä konsultointitarpeen laajuus (millaisia lupia ja selvityksiä kukin Seveso-alue edellyttää).

Aineiston on laatinut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tämä aineistopaketti on laadittu Tukesilta 27.10.2014 saadun materiaalin pohjalta.

Lisätietoa Seveso-alueista löydät Tukesin verkkosivuilta:SEVESO_20150630.jpg 

Esimerkkikuva Seveso-kohteista ja vyöhykkeistä