Suunnitteluaineistot

​​​​​​​Tarjoamme kartta- ja rekisteritietojen lisäksi myös muita suunnittelua palvelevia paikkatietoja, kuten HSY:ssä tuotettu rakennusmaavarantoja kuvaava SeutuRAMAVA. Tämän aineistopaketin sisältö vaihtelee vuosittain aineistojen päivitystiheyden ja saatavuuden mukaan.

Savu_seutukartta.jpg

SAVU-vyöhykkeet Helsingin seudulla