Seudullinen väestöennusteaineisto

​​​​Väestöennusteaineistossa on esitetty pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain ajalle 1.1.2000–2015 ja väestöennuste ajalle 1.1.2016–31.12.2025.

Ennusteet ovat Helsingin ja Vantaan kaupunkien osalta vuonna 2015 laadittuja. Espoon ennuste on vuodelta 2014. Tiedot on poimittu Aluesarjat-tietokannasta. Muista poiketen Kauniaisen väestöennuste on tuotettu Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan tiedoista. Kauniaisten tiedot ovat vuodelta 2015. Aineistossa on Kauniaisten osalta toteutunut väkiluku vuosilta 2000-2014 sekä väestöennuste vuosille 2015-2025. Kauniaisten tiedot kattavat ainoastaan kuntatason tiedot. HSY on tuotteistanut aineistoa edelleen ja muokannut sen käyttäjäystävälliseen muotoon.

Seudullinen väestöennusteaineisto tarjoaa mahdollisuudet esimerkiksi maankäytön, liikenneverkkojen ja yhdyskuntarakenteen analyyseihin sekä suunnittelutehtäviin.

Aineiston tarkka kuvaus löytyy SeutuCD-kirjasta

Seudullinen väestöennuste 2013.jpg