SeutuCD

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SeutuCD on vuosittain ilmestyvä kattava paikkatietoaineistojen kokoelma, johon on koottu keskeisimmät pääkaupunkiseudun suunnittelua palvelevat rekisteri-, kartta- ja suunnitteluaineistot. Aineistopaketti on tarkoitettu pääkaupunkiseudun kuntien, HSY:n sekä HSL:n palveluksessa työskentelevien suunnittelijoiden ja tutkijoiden käyttöön sekä heidän teettämien konsulttitöiden tietopohjaksi.  SeutuCD:tä on julkaistu vuodesta 1997 alkaen.​

SeutuCD -aineistokokoelma on jaoteltu kolmeen osioon


1)     SeutuCD – Rekisterit sisältää HSY:n Seudullisesta perusrekisteristä (SePe) kootut yhtenäiset ja laadukkaat kuntarekisteritiedot pääkaupunkiseudun kuntien alueelta sekä Tilastokeskuksen toimipaikka-aineiston. Rekisteritiedot ovat yksikkökohtaista paikkatietoa. Sijaintiedon lisäksi ne sisältävät ominaisuustietoja väestöstä, asemakaavoista, kaavayksiköistä, kiinteistöistä, rakennuksista sekä yrityksistä ja niiden toimipaikoista.

2)     SeutuCD – Kartat sisältää hyödyllisen kokoelman erilaisia kartta-aineistoja, jotka soveltuvat taustakartoista analyyseihin ja suunnittelun tueksi. Kartta-aineistoista suurin osa on vektorimuotoisia ja mittakaavaltaan väliltä 1:10 000- 1: 200 000. Kartat kattavat pääosin pääkaupunkiseudun, osalla aineistoista kattavuus on laajempi.

3)     SeutuCD – Suunnittelu sisältää käyttäjien toivomia paikkatietoaineistoja suunnittelun tueksi. Suunnitteluaineistot vaihtelevat hieman vuosittain aineistojen päivitystiheyden ja saatavuuden mukaan. Aineistot ovat vektorimuotoisia ja ne toimivat hyvin yhdessä muiden SeutuCD-aineistojen kanssa.

Rekisteriaineistot ja suuri osa kartta-aineistoista on ollut mukana SeutuCD -tuotteella jo ensimmäisistä vuosista lähtien. Suunnitteluaineistot ovat uusin ja sisällöltään uudistuvin aineisto-osio. Kaikkien aineistojen tarkemmat sisällöt on kuvattu SeutuCD-ohjekirjan kartta- ja tietokuvauksissa​. ​

► Hae SeutuCD-käyttölu​paa