Asuntoraportointi

​​​Helsingin seudulla asui vuoden 2013 lopussa noin 1,4 miljoonaa asukasta, 26 % koko maan asukkaista. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana seudun väestö on kasvanut keskimäärin 1,1 % vuodessa. Väestön määrällinen eli absoluuttinen kasvu on Helsingin kantakaupungin lisäksi painottunut raideliikenteen varren keskuksiin, mutta väestö on lisääntynyt selvästi myös kehysalueen keskuksissa. Väestönkasvun arvioidaan jatkuvan edelleen.

HSY vastaa Helsingin seudun asuntotoimikunnan valmistelusta. Asuntotoimikunnan työn puitteissa HSY tuottaa tietoa seudullisten asuntopoliittisten asioiden valmisteluun. Asuntotoimikunta edistää seudun kuntien välistä yhteistyötä sekä tarjoaa foorumin valtion ja kuntien väliselle keskustelulle asuntopoliittisissa kysymyksissä.

Asuntotoimikunnan työssä keskeisiä ovat paikkatietoanalyyseihin ja tilastoihin perustuvat tietotuotteet, ajankohtaisia asioita käsittelevät työpajat ja tilaisuudet ja muu seudun kuntia palveleva asiantuntijatyö.

Asuntotuotanto Helsingin seudulla 1996-2015​

valmistuneet 20 vuoden jakso_96_2015.png 

Helsingin seudulle vuosina 2012-2015 valmistuneet asunnot​

asuinal_valmis1215_HS.jpeg

 

Lisätietoja: 
Asumisen asiantuntija Miliza Ryöti 
puh. (09) 15611 (vaihde)

Liitteet
Metropolipeli - työkalu kestävän kaupunkiseudun suunnitteluun​
Asuntoraportti 2012​​​