Teolliset symbioosit yritysten välillä

Ekomon alueella toimii jo useita yrityksiä, joiden toiminta pohjautuu teollisiin symbiooseihin. Yritykset saavat lisäarvoa eri toimijoiden välisestä kiertotalouden yhteistyöstä ja luovat uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Alue tarjoaa yrityksille ja muille toimijoille monipuoliset mahdollisuudet materiaalien hyödyntämisessä ja jalostamisessa.

 

NCC Industry asfalttitehdas rakentaa vuoden 2016 aikana asfalttitehtaan, jossa tuotanto alkaa 2017. Yritys hyödyntää mm. kierrätysasfalttia raaka-aineena. Yhteistyössä selvitetään myös kuonan ja louheen hyötykäytön mahdollisuuksia sekä kaukolämmön hyödyntämistä. www.ncc.fi

Delete Finland Oy käsittelee ja hyödyntää purkubetonia 70 000 tn vuodessa Ekomon alueella. Yritys valmistaa DeleKivi® -uusiokiviainesta, jonka raaka-aine on rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvä betoni- ja tiilijäte www.delete.fi

NCC Industry kiviaines on perustanut kiviainesterminaalin Ämmässuolle ja jalostaa Blominmäen jätevedenpuhdistamon työmaalta louheita 1,5 miljoonaa tonnia 6 vuoden aikana. www.ncc.fi

Maapörssi Oy on Ekomon alueella toimiva pilot-yritys, joka pilotoi hiekoitusmurskeen puhdistamista ja uudelleenjalostamista. Yhteistyössä selvitetään HSY:n hiekotusmurskeen jatkojalostamista ja multatuotteen korvaamista kiviaineksella. www.maaporssi.fi

Gypsum Recycling vastaanottaa ja jalostaa kipsijätettä Ekomon alueella. Käsitelty materiaali toimitetaan hyödynnettäväksi kipsiteollisuuden raaka-aineeksi. http://gipsrecycling.fi/

Fortum Oy pilotoi Ekomon alueella HorsePower-konseptiaan, jossa yritys kehittää hevosen kuivikelannasta ja sahanpurusta energiantuotantoon sopivaa HorsePower-biopolttoainetta. HorsePower tuotetaan ja varastoidaan Ekomon alueella ja toimitetaan hyödynnettäväksi Järvenpään voimalaitokseen.

Aeromon Oy pilotoi erilaisten kaasumaisten päästöjen mittausta alueella. Yritys tarjoaa miehittämättömiin lentolaitteisiin perustuvaa mittauspalvelua ja sillä on mahdollista selvittää mm. kaatopaikkakaasujen päästöjä ja seurantaa tarkasti.  www.aeromon.fi