Teolliset symbioosit yritysten välillä

Ekomon alueella toimii jo useita yrityksiä, joiden toiminta pohjautuu teollisiin symbiooseihin. Yritykset saavat lisäarvoa eri toimijoiden välisestä kiertotalouden yhteistyöstä ja luovat uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Alue tarjoaa yrityksille ja muille toimijoille monipuoliset mahdollisuudet materiaalien hyödyntämisessä ja jalostamisessa.

 

NCC Industryn asfaltti-divisioona on rakentanut Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen vuoden 2016 aikana asfalttitehtaan, jossa tuotanto alkoi 2017. Yritys hyödyntää mm. kierrätysasfalttia raaka-aineena. Yhteistyössä selvitetään myös kuonan ja louheen hyötykäytön mahdollisuuksia sekä kaukolämmön hyödyntämistä. www.ncc.fi

Delete Finland Oy käsittelee ja hyödyntää purkubetonia 70 000 tn vuodessa Ekomon alueella. Yritys valmistaa DeleKivi® -uusiokiviainesta, jonka raaka-aine on rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvä betoni- ja tiilijäte. www.delete.fi

NCC Industryn kiviaines-divisioona on perustanut kiviainesterminaalin Ämmässuolle ja jalostaa Blominmäen jätevedenpuhdistamon työmaalta louheita 1,5 miljoonaa tonnia 6 vuoden aikana. www.ncc.fi

Tarpaper Recycling Finland Oy on kattohuopajätteen kierrätykseen erikoistunut yritys, joka harjoittaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa kattohuopajätteen vastaanottamista, lajittelua, välivarastointia ja materiaalihyötykäyttöön toimittamista. www.tarpaper.fi

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa alueen toimijat myös kehittävät ja pilotoivat uusia ratkaisuja. Esimerkiksi:

  • Fortum Oyj on pilotoinut HorsePower-konseptiaan – tavoitteena on kehittää hevosen kuivikelannasta ja sahanpurusta energiantuotantoon sopivaa HorsePower-biopolttoainetta. 
  • Maapörssi Oy on pilotoinut hiekoitusmurskeen puhdistamista ja uudelleenjalostamista.
  • Aeromon Oy on pilotoinut erilaisten kaasumaisten päästöjen mittausta.