Melu

Melumittaukset

Käsittelykeskuksen toimintojen aiheuttama melutaso ympäristössä mitataan vuosittain konsultilla teetettävin mittauksin sekä 3–4 kertaa vuodessa itse tehtävin valvontamittauksin.​

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen melumittaukset 2014​ (pdf 1,8 Mt)