Ekomo - Ämmässuon ekoteollisuuskeskus

 

​Tervetuloa Ekomoon! Ekomo on Espoon Ämmässuolla sijaitseva resurssitehokas keskittymä, jossa yritykset tekevät kiertotalousyhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa

Ekomo tarjoaa alustan yrityksille ja luo edellytykset teollisten symbioosien kehittymiselle. Ekomossa yritys voi hyödyntää toisen jätettä ja alueella syntyvää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan. Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä toistensa ja HSY:n  kanssa.

Tavoitteenamme on luoda sekä kansallisesti että kansainvälisesti kiinnostava ekoteollisuuskeskus, jossa toimii sekä kaupallisia että pilot-vaiheen yrityksiä. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Tarjoamme yrityksille toimivan ja korkealaatuisen perusinfran sekä keskeisen sijainnin Turun moottoritien läheisyydessä. Alueella on jo valmiina hyvät tietoliikenneyhteydet sekä toimiva tieliikenneverkosto. Ekomo on alueellisesti energiaomavarainen pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on lisätä alueen jo entisestään laajaa uusiutuvan energian tuotantoa.  

Ekomossa HSY hoitaa muun muassa biojätteen käsittelyn, jätevoimalan tuhkan ja kuonan käsittelyn, kaatopaikkakaasun keräyksen ja hyödyntämisen, pilaantuneen maan käsittelyn sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyn ja loppusijoituksen.

Ekomo sijaitsee Espoossa Ämmässuolla. Olemassa olevat ympäristöluvat, kaava, energiavarat ja raaka-aineet sallivat monipuolisen toiminnan erilaisten materiaalien käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Sieltä löytyy alueita kenttä- ja laitosrakentamiseen.

Yhteystiedot:
Liiketoiminnan kehityspäällikkö Ira Hanf
GSM 050 403 1974
ira.hanf(at)hsy.fi

Lue medioiden juttuja Ekomosta: