Tilastot ja raportit

HSY:n jätehuolto raportoi ja tilastoi toimintaansa säännöllisesti. Jätehuollon tilastot kertovat muun muassa Sortti-asemien asiakasmääristä ja Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotetun jätteen määristä. Jätehuolto julkaisee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen, Kivikon jätepalvelukeskuksen sekä​ Konalan ja Ruskeasannan Sortti-aseman toiminnasta vuosittain ympäristöraportit.

Avainlukuja vuodelta 2016

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus vastaanotti 

  • ​jätevoimalan kuonaa ja muuta jalostettavaa jätettä yhteensä noin 130 000 tonnia
  • biojätettä noin 53 000 tonnia
  • pilaantuneita maita noin 27 000 tonnia.​

HSY toimitti sekajätettä pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta Vantaan Energia Oy:lle energiahyödynnettäväksi yhteensä noin 220 000 tonnia. HSY:n tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy toimitti lisäksi voimalaan noin 80 000 tonnia sekajätettä. Uudenmaan Woima Oy:n jätteet ovat peräisin lähimaakuntien alueelta, mm. Nurmijärveltä.

HSY:n asiakaskiinteistöillä tyhjennettiin noin 7,5 miljoonaa jäteastiaa. Eri jätteitä (mm. sekajäte, biojäte, sako- ja umpikaivoliete, kartonki, metalli, lasi) kuljetettiin yhteensä noin 261 000 tonnia.

Sortti-asemilla kävi noin 403 000 asiakasta.

Jätehuollon vuositilasto 2016​

Raportti pääkaupunkiseudun seka- ja biojätteen koostumuksesta vuonna 2015

Vuonna 2015 laaditun koostumustutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudun asukkaat tuottivat keskimäärin 177 kiloa sekajätettä henkilöä kohden vuodessa. Edellisiin vuosiin verrattuna sekajätteen määrä asukasta kohden ei ole merkitsevästi muuttunut. Kiinteistöillä erikseen kerättävistä jätteistä paperin ja metallin määrä sekajätteessä on aiempiin vuosiin verrattuna vähentynyt. Myös lasin määrä sekajätteessä on pitkällä aikavälillä vähentynyt. ​

Toimintaohjeiston laatiminen HSY:n jatehuollon elinkaarimallinnuspalveluiden hankkimiseksi (pdf, 488 kt)​​