Sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Sopeutumisella tarkoitetaan keinoja ja menettelyjä, joilla voidaan varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tai vähentää yhteiskunnan ja ympäristön haavoittuvuutta niille. Jo tällä hetkellä ilmakehässä olevat kasvihuonekaasut aiheuttavat sen, että ilmastonmuutos jatkuu vielä kauan ja siksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, kuntayhtymät ja muut seudulliset toimijat ovat tehneet yhteisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian, joka valmistui vuonna 2012. Työssä selvitettiin alueellisia ilmastovaikutuksia ja määriteltiin toimenpidelinjauksia niihin varautumiseksi.

Ilmastonmuutoksen myötä pääkaupunkiseudulla varaudutaan lämpötilan nousuun, helle- ja kuivuuskausiin ja leutoihin talviin. Merenpinta nousee ja rajuilmat voivat lisääntyä. Sadetta saadaan lisää etenkin talvisin ja tiedossa on entistä enemmän rankkasateita ja niiden aiheuttamia tulvia. 

Ilmatieteenlaitos HSY:n toimeksiannosta on laatinut raportin,  joka kokoaa viimeisimmän tiedon  ilmastonmuutoksen vaikutuksista pääkaupunkiseudulla perustuen uusimpiin IPCC:n ilmastoskenaarioihin.

Tutustu Ilmastonmuutos pääkaupunkiseudulla -raporttiin »

Tutustu katsaukseen sopeutumisen toteutumisesta vuonna 2017