Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja

​​​​​​​​Kuinka pääkaupunkiseudulla on hillitty ilmastonmuutosta ja edistetty ilmastonmuutokseen sopeutumista? Osana pääkaupunkiseudun ilmastostrategian seurantaa HSY kokoaa parhaita esimerkkejä siitä, miten seudun kaupunkien sekä HSL:n ja HSY:n ilmastotyö on edennyt eri sektoreilla.

Hae ilmastotekoa

Voit etsiä pääkaupunkiseudulla toteutettuja ilmastotoimia Hae ilmastotekoa -hakupalvelusta.​ ​Ilmastoteot on jaoteltu sektoreittain. Sektorit noudattavat samaa jaottelua kuin ilmastostrategiassa​ esitetyt ilmastostrategian keinot. Niistä kaupungit voivat valita omaan toimintaansa ja ohjaukseensa sopivimmat menetelmät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

​Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsaus

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsauksessa tarkastellaan Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n toteutumista ja esitellään kaupunkien esiin nostamia parhaita esimerkkejä ilmastotyön etenemisestä.​  Katsaus julkaistaan vuosittain. Tuorein katsaus esittelee ilmastotekoja toukokuusta joulukuuhun vuonna 2017. Löydät katsauksen tästä:


Katsaukset 2008-2017:

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 5-12/2017

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 2016-4/2017

Climate Actions in Helsinki Metropolitan Area 2015–2016

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 1/201​4

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja - katsaus heinä-joulukuu 2013

​​Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja – katsaus tammi-kesäkuu 2013 

Katsaus tammikuu–joulukuu 2012

Katsaus heinä–joulukuu 2011

Katsaus tammi–kesäkuu 2011

Katsaus heinä–joulukuu 2010

Katsaus tammi-kesäkuu 2010

Katsaus heinä-joulukuu 2009

Katsaus tammi-kesäkuu 2009

Katsaus heinä-joulukuu 2008

Katsaus tammi-kesäkuu 2008

Lisätietoja: ilmastoyksikön päällikkö Susan Lyytikäinen, puh. 09 156 11 (HSY:n vaihde)​​