ELIAS - Elinvoimaa asemanseuduille!

Seudullinen yhteistyöprojekti edistää asemanseutujen käyttöä

HSY:n, HSL:n ja Uudenmaan liiton valmistelema yhteinen seudullinen ELIAS - Elinvoimaa asemanseuduille!-projekti on käynnistynyt vuoden 2015 alussa. Projektin yhteistyötahoina toimivat myös ympäristöministeriö ja seudun kunnat.

Projektin tavoitteena on asemanseutuja koskevan tietopohjan vahvistaminen, asemanseutujen käyttöpotentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen sekä niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden kehittäminen osana uudentyyppistä kaupunkikehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa.

Ajankohtaista:

Seminaari "Elinvoimaiset asemanseudut vähähiilisen kaupungin käyntikorttina" 28.1.2015
Ohjelma ja työpajojen tulokset

Kaupunkitutkimuspäivät 28.-29.4.2016: Toimijoiden kaupunki ELIAS esitys 28.4.2016 

Lisätietoja:
HSY: projektipäällikkö Pia Tynys, puh. 050 575 6432, pia.tynys(a)hsy.fi
HSY: seututietoasiantuntija Vilja Tähtinen, HSY, puh. 050 322 8715, vilja.tahtinen(a)hsy.fi
HSL: liikennesuunnittelija Tuire Valkonen, HSL,  puh. 040 161 2260, tuire.valkonen(a)hsl.fi
Uudenmaan liitto: erityisasiantuntija Maija Stenvall puh. 040 514 0171, maija.stenvall(a)uudenmaanliitto.fi