Mallintamisen tilaaminen ja laatusuosituksia

Leviämismallintamista voidaan tarvita yleensä vain kaikkein haastavimmissa kaupunkisuunnittelukohteissa, joissa ilmanlaadun ohjearvojen ylittyminen on mahdollista esiarvion perusteella. Puhtaammissa kohteissa ilmanlaatuarvio voidaan tehdä vastaavissa ympäristöistä tehtyjen mittaus- ja mallinnustulosten perusteella. Myös suunnitteluvaihe ja -tarkkuus vaikuttavat tarvittavan ilmanlaatuarvion laajuuteen ja yksityiskohtaisuuteen. HSY:n verkkosivut täydentyvät vuoden 2011 kuluessa, jolloin niille lisätään mm. tietoa ilmanlaadun esiarvion tekemisestä. 

HSY on koonnut laatusuosituksia liikenteen päästöjen leviämismallintamiseen ja raportointiin, jotka ovat saatavilla alla olevasta linkistä. Tätä suositusta voidaan hyödyntää esimerkiksi mallinnustyön tarjous-pyynnön tai tilauksen yhteydessä. Koska mallinnusselvityksen laajuus ja yksityiskohtaisuus vaihtelevat erilaisissa suunnittelukohteissa, suositusten soveltamisessa on syytä käyttää tapauskohtaista harkintaa.

Leviämisselvityksen tilaamista harkittaessa on hyödyllistä keskustella hyvissä ajoin mallinnuspalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa mallinnustyön sisällöstä, aikataulusta ja kustannusarviosta. Tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä kuvataan yleensä suunnittelukohde ja mahdolliset vaihtoehtoiset suunnitelmat sekä esitetään mallinnusselvityksen tavoitteet. Myös kohteen erityispiirteet on hyvä mainita, jotta palveluiden tuottajat voivat arvioida kuinka hyvin työ onnistuu heidän käyttämillään malleilla. Näitä ovat esimerkiksi maastonmuotojen voimakkaat korkeuserot, rakennusten reunustamat kuilumaiset tai puolikuilumaiset katuosuudet, katetut kadut sekä tunnelien suuaukot ja poistoilmakanavat. Lisäksi kannattaa sopia selvästi siitä, minkä verran tilaajan työpanosta tarvitaan mallintamisessa käytettävien lähtötietojen ja -aineistojen hankkimisessa.

Tarjouspyynnön tai tilaamisen yhteydessä on hyvä esittää myös työn laatu- ja raportointivaatimuksia. Näin varmistetaan mahdollisimman vertailukelpoiset tarjoukset sekä työn laadukas lopputulos, joka hyödyttää tehokkaasti suunnitteluprosessia.