Tutkimukset

​Tutkimustoimintamme tavoitteena on tietämyksen lisääminen ilmansaasteista, niiden ominaisuuksista sekä terveys- ja luontovaikutuksista. Tutkimuksilla pyrimme myös löytämään uusia ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseksi.
 
Tutkimustyössä olemme verkostoituneet tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat tällä hetkellä Ilmatieteen laitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, VTT, Metropolia, Suomen ympäristökeskus ja Nordic Envicon Oy. Välitämme tutkimustuloksia hallinnon käyttöön paikallisesti, kansallisesti ja EU-tasolla.
 
Tutkimustyömme painopistealoja ovat hiukkaset, niiden ominaisuudet, lähteet ja terveysvaikutukset sekä altistumisen vähentämiskeinot. Tärkeitä tutkimusaiheita tällä hetkellä ovat muun muassa liikenteen pakokaasujen hiukkas- ja typenoksidipäästöt ja niiden vähentämiskeinot, biopolttoaineiden käytön päästöt sekä katupölyn ja puun pienpolton päästöjen aiheuttamien haittojen vähentäminen.
 
Osallistumme parhaillaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joissa selvitetään muun muassa seuraavia asioita:
  • Katupölyn aiheuttamien ilmanlaatuhaittojen vähentäminen talvikunnossapidon keinoin (Redust
  • Nastarenkaiden käytön vaikutukset ilmanlaatuun (Nasta-tutkimusohjelma). 
  • Keväisten katupölyepisodien terveysvaikutukset (Nasta-tutkimusohjelma
  • Ajoneuvojen päästökertoimien ja -tietojen tarkentaminen 
  • Tulisijojen päästöt ja ilmanlaatuvaikutukset pääkaupunkiseudulla 
  • Laivaliikenteen ja satamien aiheuttamat ilmanlaatuhaitat (SNOOP​
  • Ilmanlaadun ajantasaisten viestintä- ja tietopalveluiden kehittäminen (PESCaDO, esite​, pdf, 300 kt)  
  • Ilmanlaatuennusteita varten tarvittavien paikallissäämittausten tarkentaminen (UbiCasting​)
  • Metsäpalosavujen ennustaminen ja altistumisen vähentäminen (KASTU) 
  • Uusien pienhiukkasten seurantamenetelmien käyttöönotto: hiukkasten koko-, koostumus- ja lähdeanalyysin tarkentaminen (MMEA)