Passiivikeräykset

HSY mittaa ilmanlaatua myös kevyillä keräimillä. Näitä pieniä passiivikeräimiä on noin 40 eri kohteissa joka vuosi.

HSY mittaa keräimillä liikenneperäistä typpidioksidia ja rikkidioksidia satamien läheisyydessä. Menetelmä ei ole yhtä tarkka kuin jatkuvatoimiset mittaukset, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Yksi keräysjakso on kuukauden mittainen. Tuloksena saadaan kuukausikeskiarvot ja vuosikeskiarvo.

Passiivikeräimet ovat mitanneet ilman typpidioksidia vuodesta 2004 alkaen noin 350 eri paikassa. Ensimmäiset tulokset on raportoitu YTV:n monistesarjassa tai ilmanlaadun vuosiraporteissa. Tulokset on koottu näille HSY:n sivuille vuosittain.