2017

Pääkaupunkiseudulla typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin vuonna 2017 passiivikeräimillä 42 kohteessa. Mittauksia tehtiin raja-arvoa valvovissa kohteissa sekä kartoitettiin mahdollisia raja-arvon ylityskohteita. Mittauksia tehtiin myös Kauniaisissa, Vantaalla sekä sataman ja lentokentän vaikutusalueella.

Vuoden 2017 NO2-passiivikeräysten paikkakuvaukset löytyvät vuosiraportista liiteosion (luku 13) sivuilta 25-32 ja tulokset liiteosion sivuilta 55-57.

Tarkastele kaikkia vuoden 2004 jälkeen tehtyjä ilmanlaatumittauksia kartalta.