Työmaiden pölyt

Vuoden 2018 mittaukset  ovat päättyneet ja tulokset raportoidaan vuoden 2019 alkupuolella.
Vuonna 2019 työmaapölymittaukset alkavat maaliskuussa jatkuen lokakuulle kolmessa kohteessa, jotka ovat Jätkäsaari, Tikkurila ja Blominmäki/Eestinmalmi.

Työmaat aiheuttavat usein pölyhaittoja lähiympäristöön. HSY mittaa ilmanlaatua työmaiden läheisyydessä lyhyitä jaksoja. Maalis-lokakuussa 2018 työmaiden pölyvaikutuksia mitataan Helsingin Kalasatamassa.

HSY mittaa Polariksenkadulla Kalasataman koulun edustalla hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia (PM10). Mittaustulokset kuvaavat ilmanlaatua asuinalueella, jonka lähialueella on useita suuria rakennustyömaita. Kohde on herkkä kohde. Herkät kohteet ovat esimerkiksi päiväkoteja tai muita ilmansaasteiden vaikutuksille erityisen herkkien kohteiden toimintoja kuten leikkipuistot, alakoulut, ikääntyvien asuminen ja palvelut sekä sairaalat.

Työmaapölyn suuret näkyvät hiukkaset aiheuttavat lähinnä likaantumista ja viihtyisyyshaittaa. Pienemmät, hengitettävät hiukkaset (halkaisijaltaan alle 10 µm, PM10) eivät ole silmin havaittavia. Ne kulkeutuvat henkitorveen ja keuhkoputkiin ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo ylittää raja-arvotason 50 µg/m3. Ilmanlaatu on huono, kun tuntipitoisuus on yli 100 µg/m3.

Voit seurata Kalasatamassa mitattujen hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tunneittain. Kuvissa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3). Kuvassa on Kalasataman tulosten lisäksi Helsingin pysyvien mittausasemien PM10 pitoisuudet. Muiden asemien pitoisuudet on esitetty Hengitettävät hiukkaset -sivulla.