Mittaustulokset

Ilmasta mitataan kaasumaisten ja erikokoisten hiukkasten saasteiden pitoisuuksia sekä säätekijöitä. Ilmanlaatutilannetta voit seurata tunneittain vasemmalla olevista linkeistä.

Saasteille käytetään kuvissa lyhenteiltä kuten PM10 tai NO2, joiden selitykset löydät sanastosta.Terveyden kannalta merkittävimpiä kaupunki-ilman epäpuhtauksia ovat pienhiukkaset ja otsoni.