PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy epätäydellisessä palamisessa. EU:n PAH-yhdisteille asettama tavoitearvo voi ylittyä paikoin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. Liikenteen päästöjen vaikutus pitoisuuksiin on melko vähäinen. Monet PAH-yhdisteet, kuten bentso(a)pyreeni, lisäävät syöpäriskiä.

PAH-yhdisteitä mitataan pääkaupunkiseudulla Kalliossa ja Mäkelänkadulla sekä pientaloalueilla Vartiokylässä, Pirkkolassa, ja Paloheinässä (v. 2020 Ylästössä). Uudellamaalla PAH-yhdisteitä mitataan pientaloalueella Hyvinkäällä (v.2020 Tuusulassa).

Voit seurata PAH-yhdisteiden kuukausipitoisuuksia oheisesta kuvasta. Tulokset päivitetään kolmen kuukauden välein. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuosikeskiarvo on yli 1 ng/m3.  Yksikkö on nanogrammaa kuutiossa ilmaa (ng/m3).


 Kuva 1. Bentso(a)pyreenipitoisuudet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vuonna 2019. Kuva päivitetään kolmen kuukauden välein.

Bentso(a)pyreeni pitoisuudet vuonna 2018

PAH_tammi_huhti_2017.png
Kuva 2. Bentso(a)pyreenipitoisuudet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vuonna 2018. Kallion vuosikeskiarvo on Mäkelänkadun vuosikeskiarvon luokkaa ja Vartiokylän vuosikeskiarvo suurin piirtein sama kuin Vihdissä mitattu.