PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä mitataan pääkaupunkiseudulla pientaloalueilla (vuonna 2019: Vartiokylä, Pirkkola, Paloheinä), Kalliossa ja Mäkelänkadulla.

Uudellamaalla PAH-yhdisteitä mitataan vuonna 2019 pientaloalueella Hyvinkäällä.

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy epätäydellisessä palamisessa. EU:n PAH-yhdisteille asettama tavoitearvo voi ylittyä paikoin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. Liikenteen päästöjen vaikutus pitoisuuksiin on melko vähäinen. Monet PAH-yhdisteet, kuten bentso(a)pyreeni, lisäävät syöpäriskiä.

Voit seurata PAH-yhdisteiden kuukausipitoisuuksia oheisesta kuvasta. Tulokset päivitetään kolmen kuukauden välein. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuosikeskiarvo on yli 1 ng/m3.  Yksikkö on nanogrammaa kuutiossa ilmaa (ng/m3).

PAH_tammi_huhti_2017.png
 Kuva 1. Bentso(a)pyreenipitoisuudet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vuonna 2018. Kallion vuosikeskiarvo on Mäkelänkadun vuosikeskiarvon luokkaa ja Vartiokylän vuosikeskiarvo suurin piirtein sama kuin Vihdissä mitattu.