Mittausasemat Uudellamaalla

Uudenmaan ilmanlaatua seurataan jatkuvasti kahdella HSY:n mittausasemalla. Ajantasaista tietoa ilmanlaadusta on saatavissa Lohjalta sekä Hyvinkäältä, jossa mitataan ilmanlaatua vuoden 2018 ajan.

Uudenmaan ilmanlaatua arvioidaan jatkuvilla ja suuntaa-antavilla mittauksilla, päästökartoituksilla ja bioindikaattoreiden avulla. Jatkuvaa ilmanlaadun seurantaa tehdään Lohjalla, jonka tulokset kertovat kaupunkien tausta-alueiden ilmanlaadusta. Toinen mittausasema sijaitsee vuoden jaksoissa liikenneympäristössä Porvoossa, Keravalla, Järvenpäässä tai Hyvinkäällä. Lue lisää seurantaohjelmasta.

Suuntaa-antavia passiivikeräyksiä tehdään alueen yhdeksässä kunnassa.  Päästöt arvioidaan vuosittain jokaisessa alueen kunnassa. Arvio ilmanlaadusta ja sen kehittymisestä julkaistaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuna. Lue lisää ilmanlaatu-raporteista:

Ilmanlaatumittauksia tekee Uudellamaalla vuosina 2014–2018 HSY, joka on tehnyt yhteistyösopimuksen Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa.

Uudenmaan ilmanlaadun seurantaohjelma on päivitetty vuosille 2019-2023. Voit tutustua siihen täällä: Uudenmaan ilmanlaadun seurantaohjelma vuosille 2019-2023