Puhdistamon rakentaminen

Blominmäen jätevedenpuhdistamo valmistuu vuonna 2022. Tälle sivulle on koottu tietoa puhdistamon rakentamisen etenemisestä, urakoitsijan kuukausitiedotteet ja neljännesvuosittaiset tilanneraportit HSY:n hallitukselle.

Tällä hetkellä rakennetaan puhdistamon sisäosia luolastossa ja maanpäällisiä rakennuksia. Puhdistamon louhintojen jälkeinen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2018.

Puhdistamon koekäyttö ja jäteveden puhdistusprosessin ja lietteen käsittelyprosessin ylösajot vievät noin vuoden. Tavoitteena on, että jätevedenpuhdistus ja lietteen käsittely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen vuoden 2022 aikana.