Tonttijohtojen sulattaminen on ammattilaisten hommaa

Talven pakkaset ja routa koettelevat vesijohtoverkostoa aiheuttaen putkivuotoja, mutta kylmyys kiusaa myös kiinteistöjen tonttijohtoja ja vesimittareita. Putket jäätyvät helposti etenkin kylminä vähälumisina talvina.

Kylmyydeltä suojaavia lumikinoksia ei myöskään ole auratuilla piha-alueilla, ja näillä kohtaa kulkevat tonttijohdot ovat alttiita jäätymään. Jäätyessään vesimittarit rikkoutuvat. Mikäli vesimittarit pääsevät jäätymään, niiden vaihtaminen saattaa kestää ruuhka-aikana useita päiviä.

Jäätymisvaarassa ovat etenkin liian lähellä maanpintaa kulkevat vesiputket. Myös kohdassa, jossa tonttijohto nousee loivassa kulmassa kohti taloa, jäätymisvaara on erityisen suuri. Johtoa ei silti saa viedä talon alle ja nostaa kulmaliitoksella ylös jyrkässä kulmassa ja viedä talon alle, sillä se estää jäätyneen putken höyrysulatuksen.

Ammattilainen sulattaa jäätyneen vesimittarin

Jäätyneen putken sulattaminen kuuluu aina ammattilaisille. Ainoa oikea sulatustapa on höyrysulatus. Vesimittari irrotetaan ja putki sulatetaan höyryletkulla vesimittarin suunnasta. Näin sulanut vesi purkautuu ulos mittarin kohdalta.

Sulattaminen täytyy tehdä harkiten ja suunnitelmallisesti.  Jos putkea sulatetaan väärästä kohdasta, esimerkiksi putken keskeltä, vesi sulaa, ja voi laajetessaan rikkoa putken. Omatoimisella sulatuksella asukas voi saada aikaan ikävän vesivahingon. Sulatustöitä voi tilata yksityisiltä sulatusyrityksiltä tai HSY:n vesihuollon verkko-osastolta vikailmoitusnumerosta, puh. 09 1561 3000. Jäätyneen vesimittarin vaihto tulee aina tilata HSY:n vesihuollolta.

Ehkäise jäätyminen eristämällä

Kiinteistöt maksavat itse vesimittareiden ja tonttijohtojen jäätymisestä aiheutuvat kustannukset, joten varotoimenpiteistä kannattaa huolehtia turhien kustannusten ja vedenjakelukatkosten välttämiseksi. Putkien jäätymiset johtuvat usein huonoista tai olemattomista eristeistä. Tonttijohtojen jäätymistä voi estää eristämällä etenkin alle kahden metrin syvyydessä olevat putket huolellisesti. Tonttijohtojen liitoskohtien päälle voi myös lapioida lunta lämmöneristeeksi.

Tonttijohtojen jäätyminen voidaan estää myös juoksuttamalla niissä vesijohtovettä. Ennen vedenjuoksutusta on kuitenkin tärkeää varmistaa viemäreiden kunnollinen toiminta, sillä talvisin viemärit voivat jäätyä. Jäätynyt viemäri tukkeutuu, jolloin juoksutettava vesi purkautuu hallitsemattomasti. Tämä voi aiheuttaa kiinteistöön vakavia kosteusvahinkoja.

Myös vesimittarit on syytä suojata pakkaselta ja kylmältä. Asukkaan kannattaa varmistaa, että kiinteistön vesimittaritila on riittävästi lämmitetty. Samalla on hyvä tarkistaa, ettei pakkanen pääse sisään teknisen tilan tai vesimittaritilan tuuletusaukoista ja -ovista. Vähäinenkin jäätyminen voi rikkoa mittarin kansilasin ja aiheuttaa mittavan vesivuodon.