Vesi tulee Päijänteestä

Päijännetunneli johtaa raakavettä Päijänteestä Helsingin vedenpuhdistuslaitoksille Pitkäkoskelle ja Vanhaankaupunkiin. Se turvaa noin miljoonan asukkaan riittävän ja puhtaan raakaveden saannin. Tämä maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli kulkee 30-100 metrin syvyydellä maan pinnasta. Tunnelin pituus on 120 kilometriä.   

Tunneli tuottaa sähköä

Tunneli alkaa Päijänteen eteläpäästä, Asikkalanselältä, missä vedenottokohta on noin 25 metrin syvyydessä. Vesi saadaankin tunneliin viileänä (noin 0,5–11-asteisena) ympäri vuoden. Tunneli päättyy Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsevan Silvolan tekojärven luo, jonka eteläpuolella sijaitsee Pitkäkosken vedenpuhdistamo.

Vapaalla putouksella tunnelin kautta saatava suurin virtaama olisi 10 m3/s, mutta vettä otetaan nykyään keskimäärin 3,1 m3/s. Vesilaitoskäytön lisäksi vettä johdetaan Keravanjokeen ja Tuusulan Rusutjärveen parantamaan niiden vedenlaatua.
Tunneliin otetaan noin prosentti Kymijokeen muuten menevästä keskivirtaamasta.

Tunnelin korkeusero Päijänteen ja Silvolan tekoaltaan välillä hyödynnetään tuottamalla virtaavan veden avulla sähköä Kalliomäen vesivoimalassa noin seitsemän miljoonaa kWh vuosittain. 

Tunnelin rakentaminen

Tunneli rakennettiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä, kun havaittiin että seudun omat vesivarat olivat niukat ja huonolaatuiset. Suunnittelu alkoi 1960-luvulla ja rakentaminen alkoi sitkeän suurtyöttömyyden aikaan 1972 ja se otettiin käyttöön 1982. Rakennelma tuli maksamaan 530 miljoonaa markkaa vuoden 1981 hintatasossa, eli vuoden 2005 rahassa noin 195 miljoonaa euroa. Tunnelin rakennustöitä viivyttivät ongelmat, mm. pohjaveden tunkeutuminen tunneliin syyssateiden aikaan ja kallion osoittautuminen oletettua rapautuneemmaksi.

Päijännetunnelista vetensä ottavat Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Tuusula. Ajoittain myös Porvoo käyttää sen vettä. Tunneli voi toimia vesijohdon ohella myös vesivarastona esimerkiksi sodan ja muun kriisin aikana. Tunnelin tilavuus on noin 2 miljoonaa kuutiometriä.

Päijännetunnelin eteläosa peruskorjattiin vuonna 2008 huhti-joulukuussa, jolloin pääkaupunkiseudun vesi otettiin Vantaanjoesta. Korjaustöihin osallistui 130 henkilöä, ja työt maksoivat 18 miljoonaa euroa. Edellisen kerran tunneli oli suljettu pohjoisosan peruskorjauksen vuoksi vuonna 2001.

 Oikolinkit