Hinnat ja hinnoittelun perusteet

HSY:n vesihuollon hinnastoa kutsutaan taksaksi. Katso tai tulosta hinnasto vuosille 2013 ja 2014 tämän sivun lopussa olevista pdf-tiedostoista. Vesilasku koostuu perusmaksusta ja veden kulutuksen mukaisesta käyttömaksusta.

Liittymismaksu ja liitostöiden maksu veloitetaan, kun uusi rakennus liitetään vesihuoltoverkostoon tai vanhoja tonttijohtoja uusitaan.

Lisäksi HSY:n vesihuollolta tilatut työt veloitetaan erillisen palvelumaksuhinnaston mukaan. Palvelumaksuhinnaston kustannukset on päivitetty 1.1.2014 alkaen vastaamaan todellisia työ- ja materiaalikustannuksia.

 

HSY:n vesimaksut yhtenäistyivät 2013

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä yhtenäisti vesitaksansa vuoden 2013 alussa. Kaikissa HSY-kaupungeissa on 1.1.2013 alkaen samat veden käyttö- ja perusmaksujen yksikköhinnat.

Käyttö- ja perusmaksut nousevat vuonna 2014 yhteensä keskimäärin 3,9 prosenttia. Lisäksi vesihuollon liittymismaksut nousevat maanrakennuskustannusindeksin mukaisesti 1,1 prosenttia.

HSY:n hallitus päätti 2010 yhtenäistää vesimaksut HSY:n toimialueella vuoteen 2013 mennessä siten, että vuoden 2013 alussa kaikissa HSY-kaupungeissa on samat käyttö- ja perusmaksujen yksikköhinnat.

HSY:n hallitus päätti vuoden 2014 taksoista 15.11.2013. Vesimaksujen muutos perustuu vesihuoltolain 23 §:ään ja HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohtaan 4.2.

Vesihuollon taksa 1.1.2014
Palvelumaksuhinnasto 2014

Vesihuollon taksa 1.1.2013
Palvelumaksuhinnasto 2013 

 Oikolinkit