Poikkeavat jätevedet

Poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista asumajätevedestä. Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista.

Teollisuusjätevedet

Teollisuusjätevesiä syntyy esimerkiksi elintarvike-, metallien pintakäsittely-, maali-, tekstiili- ja kemianteollisuudessa. Lupaa teollisuusjätevesien johtamiseen haetaan teollisuusjätevesilomakkeella.

Teollisuusjätevesisopimuksessa määritetään ehdot teollisuusjätevesien johtamiselle ja siinä yritys sitoutuu tarkkailemaan jätevesiensä laatua annettujen ohjeiden mukaisesti. Jätevesien laatu voi vaikuttaa myös jätevesimaksun suuruuteen.

Pilaantuneiden maa-alueiden vedet

Pilaantuneiden maiden kunnostustöiden yhteydessä muodostuvien vesien viemäriin johtamislupaa haetaan omalla lomakkeella. Johtamisluvassa määrätään tarvittavasta esikäsittelystä ja veden laadun seurannasta. Näistä jätevesistä laskutetaan määrän ja laadun mukainen jätevesimaksu.

Muut poikkeavat vedet

Jos poikkeavaa jätevettä on vähän tai jäteveden laatu poikkeaa vain vähän normaalista asumajätevedestä, voidaan johtamislupaa pyytää vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella esimerkiksi sähköpostitse. Hakemukseen tulee liittää viemärikelpoisuuden arvioinnissa tarvittavat tiedot. Katso yhteystietomme alla.

Nestemäiset jätteet

Helsingissä Viikinmäen puhdistamolla voidaan käsitellä myös puhdistusprosessille haitattomia nestemäisiä jätteitä. Jätteiden soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Tuoduista jätteistä laskutetaan jätteiden laadun ja määrän perusteella. Yhteyshenkilömme auttavat kysymyksissäsi mielellään.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Helsinki, Vantaa, Sipoo, Pornainen, Mäntsälä (Ohkola)
Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi
Anu Kemppainen, puh. 09 1561 3168, anu.kemppainen(at)hsy.fi      
Heli Lindberg, puh. 09 1561 3447, heli.lindberg(at)hsy.fi
Eija Lehtinen, puh. 09 1561 3751, eija.lehtinen(at)hsy.fi

 Oikolinkit