Jätehuolto

Jätehuollon toimiala vastaa pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella jätelain mukaisesti jätehuollon tehtävistä. Sen tehtävänä on vastata jäteneuvonnasta ja jätteen synnyn ehkäisystä, kerätä hyöty- ja vaarallisia jätteitä, kerätä ja kompostoida biojätettä, järjestää asuinkiinteistöjen jätteenkuljetukset, hoitaa jätteenkäsittely, huolehtia suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta sekä valmistella jätehuoltomääräykset.

HSY hankkii jätteenkuljetuksen kilpailuttamalla sen alan yrityksiltä. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksien sekajäte kuljetetaan Vantaan Energian jätevoimalaan, jossa se hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Muut jätelajit käsitellään yhteistyössä erikoistuneiden laitosten kanssa sekä HSY:n jätteenkäsittelykeskuksessa Espoon Ämmässuolla.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. ISWA:ssa (The International Solid Waste Association) ja Eurocities-organisaation jätehuoltotyöryhmässä.

Toimiala jakaantuu käsittelypalveluihin, kuljetuspalveluihin, aluepalveluihin (Sortti-asemat ja kierrätyspisteet), rakennuttamiseen sekä talous- ja hallintoyksikköön

Jätehuollon toimialajohtaja on Petri Kouvo.