SeutuCD:n käyttöluvat

SeutuCD luovutetaan pääkaupunkiseudun kuntien, HSY:n sekä HSL:n työntekijöiden ja heidän toimeksiannon alaisille konsulteille ilman erillistä korvausta. Luovutus on maksuton myös opiskelijoille ja tutkijoille. Aineistot luovutetaan vain virka- ja tutkimuskäyttöä varten. Luovutus tapahtuu alkuperäistä allekirjoitettua käyttöoikeussopimusta vastaan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen.

SeutuCD –aineistojen jakelu tapahtuu käyttäjälle DVD:llä tai suoraan joko palvelimelta tai latauspalvelusta. Palvelin- ja latauspalvelukäyttö on mahdollista pääkaupunkiseudun kunnan ja kuntayhtymien työntekijöille. Palvelinkäyttöoikeus mahdollistaa aineistojen käytön suoraan hallintokunnan yhteiseltä verkkolevyltä. Palvelinkäyttöä hallinnoi kussakin kunnassa oma palvelinyhdyshenkilö. Hän huolehtii että SeutuCD käyttöoikeuslomakkeen HSY:lle palauttaneet henkilöt saavat käyttöoikeuden kyseiseen kansioon. Palvelinkäyttö vähentää tarvittavan materiaalin määrää ja helpottaa SeutuCD:n aineistojen käyttöä, sillä palvelimella on aina ajantasaisin aineisto.

Latauspalvelu puolestaan toimii kunnissa SeutuRuutu-karttapalvelun yhteydessä. Palvelun kautta voi ladata SeutuCD:n kokonaisuudessaan tai osissa. Ajantasaisten aineistojen lisäksi latauspalvelusta saa ladattua myös vanhat SeutuCD-aineistot. Latauspalvelu toimii henkilökohtaisilla tunnuksilla. SeutuRuutu käyttäjät voivat käyttää jo olemassa olevaa tunnustaan. Käyttöönotto vaatii kuitenkin ensin SeutuCD käyttöoikeuslomakkeen täyttämisen.

SeutuCD voidaan luovuttaa kaupunkien ulkopuoliselle käyttäjälle nimettyyn projektiin ns. konsulttiluovutuksena. Edellytyksenä on, että kaupungin ja ko. käyttäjän välillä on yhteistyöprojekti tai toimeksiantosopimus. Konsulttiluovutuksissa aineiston käytöstä vastaa kaupungin toimeksiantaja, joka täyttää ja allekirjoittaa käyttöoikeuslomakkeen kohdan aineistojen käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeudesta vain ko. tehtävään. Kaupungin vastuuhenkilö myös välittää aineiston konsultille.

SeutuCD luovutetaan opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tapauskohtaisesti harkiten. Tällöin toimitetaan erillinen SeutuCD-aineisto, josta on poistettu yritys- ja toimipaikkarekisteri, sillä HSY:n ja Tilastokeskuksen välinen sopimus ei salli Tilastokeskuksen aineistojen luovuttamista opiskelu- ja tutkimuskäyttöön. SeutuRAMAVA-aineisto luovutetaan opiskelu- ja tutkimuskäyttöön vain erillistä perustelua vastaan. SeutuCD-aineistot on mahdollista luovuttaa vain ns. ei-kaupalliseen tutkimukseen, ts. tutkimuksella ei voi olla kuntakäytön ulkopuolista tilaajaa.

SeutuCD:n käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä tietoja saa edelleen luovuttaa. SeutuCD:n tietoja käsiteltäessä on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä. Tietoja ei saa julkaista henkilö- tai yritystietojen osalta yksilöivässä muodossa. Käytettäessä aineistoja julkaisuissa on lähde aina mainittava ja kartta-aineistoille haettava erillinen julkaisulupa kartantuottajalta.

SeutuCD aineistopaketti luovutetaan käyttäjälle täytettyä käyttöoikeuslomaketta vastaan. Allekirjoitetut lomakkeet tulee toimittaa HSY:lle postitse lomakkeen alalaidassa olevaan osoitteeseen ja kuoreen tulee lisätä merkintä "SeutuCD".

Käyttöoikeuslomake (pdf, 567 kt)

Tiedustelut: palvelupuhelin 045 657 8850.