Mannerheimintie, Helsingin keskusta

Helsingin keskustan ilmanlaatua mitataan Mannerheimintie 5:ssä. Mittausaseman tulokset kuvaavat yleisemminkin ilmanlaatua keskustan vilkasliikenteisillä alueilla.

Oheisessa kuvassa ovat ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta  (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja).

Mittausasemalla mitataan mm. typpidioksidin (NO2)-, eri kokoisten hiukkasten (PM10, PM2.5), mustan hiilen  ja otsonin (O3)- pitoisuuksia. Ilmansaasteiden pitoisuudet näkyvät Mittaustulokset -sivuilla.