Työmaat voivat heikentää ilmanlaatua
Helsingin keskustassa on kesällä useita rakennustyömaita, jotka voivat pölytä. HSY:n Mannerheimintien mittausasemalla ilmanlaatu voi olla kesällä ajoittain huono työmaiden vuoksi. Pölyämistä hillitään työmailla kastelulla mutta ilman hiukkaspioisuudet kohoavat helposti helteellä. Seuraa hiukkaspitoisuuksia


Ilmanlaatu vuonna 2013 melko hyvä
Ilmanlaatu oli suurimman osan vuodesta 2013 hyvä tai tyydyttävä. Ajoittain ilmanlaatua heikensivät katupöly, pakokaasujen typpidioksidi, pienpolton päästöt ja satama-alueiden lähellä laivojen päästöt. Katupöly aiheutti eniten huonoja ilmanlaatutunteja, joita oli eniten Leppävaarassa, 137 tuntia. Saasteiden pitoisuustrendi on laskeva otsonia lukuunottamatta sekä pitkällä että lyhyelläaikavälillä. Typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyi edelleen vilkkaissa katukuiluissa. Lue lisää vuosiraportista

 Oikolinkit

 Muualla verkossa