Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt

Toimitilojen käyttö -projektissa mukana olleet pilottikiinteistöt vähensivät päästöjään yhteensä 8 % vuosina 2009–2011. Merkittäviä päästövähennykset olivat erityisesti Vantaalla, jossa kaikkien pilottikiinteistöjen lämmitystarvekorjatut päästöt vähenivät työntekijää kohden jopa 45%.

Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt laskettiin WWF Suomen kehittämällä ja ylläpitämällä ilmastolaskurilla, joka toimii osoitteessa www.ilmastolaskuri.fi. Ilmastolaskuria kehitettiin Julia 2030 -hankkeessa mm. lisäämällä siihen kustannusten seuranta, laajentamalla jäteosiota sekä parantamalla käyttäjäystävällisyyttä.

Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa on otettu huomioon kiinteistön sähkön- ja lämmönkulutus, henkilöstön tekemät työasiointimatkat, kopiopaperin kulutus sekä jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2009–2011 - Julia 2030 toimitilojen käyttö -projektin loppuraportti (pdf, 1,3 Mt)
Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2010 (pdf, 1,7Mt)
Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2009 (pdf, 1,3Mt)