Vesihuollon verkkosivut uudistuvat 

HSY:n verkkosivujen vesihuollon osio uudistuu 3.5.2011. Muutoksella halutaan helpottaa asioiden löydettävyyttä ja sivujen käytettävyyttä. Asiat on uudessa rakenteessa ryhmitelty selkeämmin löydettäviin kokonaisuuksiin.

Muutoksessa on huomioitu verkkosivuista saatu palaute. Näin HSY pyrkii vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveisiin ja kehitysideoihin.