Venäjän maastopalosavut heikentävät ilmanlaadun huonoksi pääkaupunkiseudulla 

Venäjän metsä- ja maastopaloista kulkeutuva savu nostaa tällä hetkellä (8.8. klo 10) pienhiukkasten pitoisuuksia pääkaupunkiseudulla. Pitoisuudet ovat kahdeksankertaisia keskimääräiseen tasoon nähden. Ilmanlaatu on Helsingin keskustassa huono ja muualla pääkaupunkiseudulla välttävä tai huono.

Pienhiukkaset voivat aiheuttaa terveyshaittoja herkille yksilöille, joita ovat ikääntyneet hengitys- ja sydänsairaat henkilöt, kaikenikäiset astmaatikot ja pienet lapset. Pienhiukkaset voivat mm. ärsyttää hengitysteitä ja lisätä herkkien ryhmien oireiden mukaista lääkitystarvetta. Pienhiukkasille altistumista ja terveyshaittoja voi lievittää välttämällä voimakasta rasitusta ulkona ja siirtymällä puhtaampaan ilmaan, kuten sisätiloihin.

HSY:n mittausten mukaan pienhiukkasten tuntipitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä 70 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (μg/m3). Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjearvo on 25 µg/m3 vuorokausikeskiarvolle. Paloista kulkeutuneiden saasteiden vaikutus voidaan havaita savun hajuna ja vaaleana sumuisuutena, joka heikentää hieman näkyvyyttä.

Pienhiukkaspitoisuudet alkoivat nousta eilen lauantai-iltana, kun ilmavirtausten saapumisreitit kääntyivät kaakkoon paloalueiden suunnalle. Ilmanlaatu heikentyi huonoksi sunnuntaina aamuyöllä noin klo 3. Tilanteen ennustetaan helpottavan viimeistään ensi yönä, kun ilmavirtaukset kääntyvät ja tulevat puhtaammilta alueilta.

Venäjän palosavut nostivat pienhiukkaspitoisuuksia pääkaupunkiseudulla jo aikaisemmin useina päivinä heinäkuun lopulla. Myös torstaina 29.7. ilmanlaatu heikentyi huonoksi muutaman tunnin ajaksi ja tuntipitoisuudet olivat tällöin korkeimmillaan 70 µg/m3.

Venäjän maastopaloista ja peltojen kulotuksista peräisin olevat hiukkasia kulkeutuu Suomen lähes joka vuosi syyskesällä tai keväällä. Kaikkein voimakkaimmat ja pitkäkestoisimmat pienhiukkasten kaukokulkeumat koettiin pääkaupunkiseudulla vuonna 2006, jolloin Venäjän palosavut aiheuttivat korkeita pitoisuuksia useina päivinä elokuussa ja lähes kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti huhti-toukokuun vaihteessa. Elokuussa 2006 Venäjän rajan lähettyvillä olleista maastopaloista kulkeutunut sankka savuviuhka nosti pienhiukkasten pitoisuuden Helsingissä tunnin ajaksi peräti 200 µg/m3 tasolle.

Reaaliaikaisten ilmanlaatumittausten tuloksia voi seurata HSY:n verkkosivuilta osoitteessa: www.hsy.fi/ilmanlaatu.
 
Lisätietoja:  
Ilmansuojeluasiantuntija Jarkko Niemi puh. 050 3520 593

Ilmatieteen laitoksen maastopalosavujen leviämisennuste ilmanlaatuportaalista

Lisätietoja, toiminta-ohjeita ja neuvoja Helsingin ympäristökeskuksen sivuilta

Taustatietoa pienhiukkasten kaukokulkeumista HSY:n verkkosivuilla