Seudun ilmanlaatu nyt

Katso lisätietoja >>

 
Puhtaasti parempaa arkea

HSY tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY auttaa asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Juomavettä ei tarvitse enää keittää Tapiolan Länsirannalla Sateentien, Sateenkujan ja Sateenkaaren vedenjakeluhäiriöalueella − keittokehotus päättyy

Sateentien, Sateenkujan ja Sateenkaaren vedenjakeluhäiriöalueen kiinteistöistä 18.12. otetut vesinäytteet ovat osoittautuneet puhtaiksi ja alueen juomavesi täyttää talousveden laatuvaatimukset. Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen on päättänyt lopettaa alueelle annetun keittokehotuksen.

Hanavettä voi tästä hetkestä alkaen käyttää normaalisti juoma- ja talousvetenä ilman keittämistä.

Asukkaiden on syytä tarkistaa, että hanasta tuleva vesi on kirkasta eikä siinä ole voimakasta kloorin hajua. Jos hanavesi on sameaa, poikkeavan väristä tai hajuista, tulee vettä juoksuttaa kunnes se on kirkasta. Jos noin kymmenen minuutin juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään.

Vaikka hanavesi olisi heti kirkasta, niin kehotamme asukkaita silti juoksuttamaan vettä jokaisesta hanasta ja muusta vesiliitännästä (esim. pesukoneet) 2 minuuttia ennen ensimmäistä käyttöä.

Veden käyttökatkos hyvitetään asiakkaille vesihuoltolain ja HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Hyvitys huomioidaan myöhemmin kiinteistön vesilaskussa, joten erillistä hakemusta ei tarvitse toimittaa HSY:lle.

Jos veden laatupoikkeamasta on aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja, tulee korvausta hakea erikseen kirjallisesti. Korvaushakemus lähetetään osoitteeseen: HSY:n kirjaamo, PL 100, 00066 HSY tai kirjaamo(at)hsy.fi. Suosittelemme tekemään hakemuksen kootusti isännöitsijän kautta.

Pahoittelemme tapahtunutta sekä kiitämme asukkaita kärsivällisyydestä ja yhteistyöstä häiriötilanteen aikana. Jatkamme lähiviikkojen aikana tehostettua vedenlaadun seurantaa alueella ottamalla kiinteistöstä ylimääräisiä seurantanäytteitä.
 
Dricksvattnet behöver inte längre kokas i Västkusten i Hagalund, i vattendistributionsområdet för Regnvägen, Regngrändenoch Regnbågenuppmaningenatt koka vattnet upphör

Läs mera

Drinking water no longer needs to be boiled in Länsiranta, Tapiola in watersupply disruption areas of Sateentie, Sateenkuja and Sateenkaari - boiling orderis lifted

Read more

 Asioi meillä

 Oikolinkit